Fundusze UE
RP
UE

Good incubation. The craft of supporting early–stage social venture

Wydawca: Nesta

Rok publikacji: 2014

Autorzy: Paul Miller, Jessica Stacey

Autorzy raportu starają się pokazać jak zmieniało się inkubowanie przedsięwzięć społecznych i co z tego wynika dla osób zajmujących się tym tematem. Opisują podstawowe zależności występujące w rozwoju tego typu projektów i wskazują czynniki, które mogą pozytywnie wpłynąć na to, że dany pomysł okaże się sukcesem społecznym i rynkowym.

Skip to content