1. wymIaNNa Warszawa 17 i 18 czerwca 2019

O 1. wymIaNNie

Pierwsza wymIaNNa odbyła się 17 i 18 czerwca 2019 r. w Warszawie w Marzycielach i Rzemieślnikach. Domu innowacji społecznych.

Organizując wymIaNNę chcieliśmy stworzyć przestrzeń do wzajemnego opowiadania o doświadczeniach związanych z innowacjami społecznymi, budowania relacji i inspirowania siebie nawzajem. Spotkaliśmy się w gronie ponad 60 innowatorów i innowatorek społecznymi, a także przedstawicieli i przedstawicielek kilku instytucji pomagających w rozwoju innowacji społecznych.

Pierwsza wymIaNNa była swoistym eksperymentem – okazją do sprawdzenia, czy osoby zajmujące się innowacjami społecznymi, będą zainteresowane taką formą spotykania się i wzajemnego wzmacniania się.

 


1. edycja wymIaNNy odbyła się w ramach projektu Innowacje na ludzką miarę, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Program

17 czerwca:

Wystąpienie Kuby Wygnańskiego z Fundacji Stocznia

Rozmowa prowadzona przez Dariusza Bugalskiego, Program III Polskiego Radia
Uczestnicy:

 • Marta Białek-Graczyk, Towarzystwo Inicjatyw Twórczych ę
 • Jarosław Józefczyk, Miejski Ośrodek Polityki Społecznej w Gdyni
 • Sławomir Tokarski, dyrektor w Dyrekcji Generalnej ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości
  i MŚP Komisji Europejskiej

Krótkie rozmowy służących uwspólnieniu wiedzy, poszerzeniu perspektyw, zidentyfikowaniu problemów.
Każdy sprint odbywa się dwukrotnie, więc każdy/a z uczestników/uczestniczek ma szansę wziąć udział
w 2 różnych sprintach.

 1. Poszukiwanie innowacji – jak można to robić? jakie są specyfiki różnych metod? kiedy się sprawdzają?
  Prowadzenie: Katarzyna Pliszczyńska, Fundacja Stocznia
 2. Finansowanie innowacji społecznych – jakie są możliwości? na jakich etapach rozwoju sprawdzają się
  poszczególne formy? jakie korzyści się z nimi wiążą, a jakie zagrożenia?
  Prowadzenie: Katarzyna Sadło
 3. Innowacje na szwach – jakie są udane przykłady innowacji powstających na styku różnych sektorów? od
  czego zależy ich powodzenie? na co zwracać szczególną uwagę rozwijając takie innowacje?
  Prowadzenie: Mirella Panek-Owsiańska

Warsztaty służące wymianie doświadczeń, każdy/a z uczestników/uczestniczek wybiera jeden z nich.

 1. Metody i narzędzia do dopracowywania pomysłów na innowacje społeczne
  prowadzenie: Maria Lewandowska-Woźniak, Fundacja Stocznia
  Magdalena Żółkiewicz, Laboratorium Innowacji Społecznych
 2. Jak otwierać instytucje publiczne na innowacyjność?
  prowadzenie: Katarzyna Ziemann, Laboratorium Innowacji Społecznych
  Jarosław Józefczyk, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni
 3. Jak opowiadać o innowacjach społecznych i jak skutecznie je skalować?
  prowadzenie: Zofia Komorowska, Fundacja Stocznia
  Kuba Wygnański, Fundacja Stocznia

Czas na indywidualne prezentacje narzędzi przydatnych na różnych etapach rozwoju innowacji. Każdą chętną
osobę zapraszamy do tego, by przy w formule eksperckich stolików w większych szczegółach niż na
warsztatach opowiadała zainteresowanym o wykorzystywanych przez siebie narzędziach.

Restauracja Different, Al. Jerozolimskie 123a w Warszawie

18 czerwca:

prowadzenie: Agnieszka Sikorska, cooperativa studio

Specyfika inkubowania i rozwijania nowatorskich pomysłów dotyczących:

 1. potrzeb osób z niepełnosprawnością intelektualną i/lub ich opiekunów
  prowadzenie: Jolanta Rychlik i Agnieszka Głuszczyńska, Fundacja Świat Wrażliwy
 2. potrzeb osób z starszych i/lub ich opiekunów
  prowadzenie: Lech Uliasz, Centrum Aktywności Międzypokoleniowej Nowolipie
 3. potrzeb osób wchodzących na rynek pracy
  prowadzenie: Katarzyna Binda, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych
 4. edukacji
  prowadzenie: Zofia Grudzińska, Obywatele dla Edukacji
 5. partycypacji obywatelskiej i praw obywatelskich
  prowadzenie: Maria Perchuć-Żółtowska i Katarzyna Pliszczyńska, Fundacja Stocznia

Zobacz zdjęcia

fot. Wojtek Radwański

Organizator

 • Fundacja Stocznia

  Od ponad 10 lat tworzymy i wspieramy skuteczne rozwiązania dla problemów społecznych, włączamy obywateli i obywatelki w decydowanie o sprawach publicznych oraz pomagamy organizacjom i samorządom planować i realizować działania społeczne.

  Rozwijamy i upowszechniamy dobre praktyki, tworzymy narzędzia ułatwiające działalność społeczną, prowadzimy badania społeczne, szkolimy oraz opracowujemy materiały edukacyjne. Z efektów naszych działań korzystają m.in. seniorzy, uczniowie i nauczyciele, mieszkańcy, aktywiści i urzędnicy samorządowi z całej Polski.

  Wierzymy, że wiele ważnych społecznie potrzeb wymaga nowego podejścia. Dlatego samodzielnie, lub pomagając innym, szukamy, dopracowujemy i sprawdzamy w praktyce nowatorskie rozwiązania, czyli innowacje społeczne.

Skip to content