4. wymIaNNaGdynia 21 i 22 września 2023

Zgłoś się!

* pola obowiązkowe

Twoje potrzeby:

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, iż: Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych (imienia, nazwiska, adresu e-mail i afiliacji) jest Fundacja Stocznia z siedzibą w Warszawie (00-277) przy Placu Zamkowym 10 (Administrator Wiodący) i Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z siedzibą w Warszawie (00-042) przy ul. Nowy Świat 49 lok. 201, które wspólnie realizują projekt „Katalizator innowacji społecznych”. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne, by uczestniczyć w wydarzeniu wymIaNNa w dniach 21-22 września 2023, realizowanym w ramach projektu „Katalizator innowacji społecznych”. Dane będą przetwarzane w celu organizacji i ewaluacji wydarzenia oraz udokumentowania go na potrzeby sprawozdawczości i możliwej kontroli. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust 1f RODO), jakim jest konieczność prawidłowego rozliczenia projektu. W przypadku zakwalifikowania się Pani/Pana na wydarzenie, Pani/Pana dane będą przechowywane przez Współadministratorów do 31 grudnia 2028 r., to jest do czasu rozliczenia projektu. Jeśli nie zostanie Pani/Pan zakwalifikowany do udziału w spotkaniu, usuniemy Pani/Pana dane niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji, nie później niż w ciągu 30 dni. Dane mogą być udostępnione Ministerstwu Funduszy i Polityki Regionalnej jako Instytucji Zarządzającej, w ramach kontroli prawidłowości realizacji projektu. Administratorzy mogą powierzyć przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych podmiotom zapewniającym obsługę informatyczną na podstawie umów zobowiązujących je do zagwarantowania odpowiedniej ochrony danych osobowych. W związku z wykorzystaniem przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych platformy Microsoft Office365, a przez Fundację Stocznia platformy Google Workspace (G Suite) dane mogą być przetwarzane z wykorzystaniem serwerów znajdujących się poza obszarem UE. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu. Posiada Pani/Pana prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia uzasadnionego sprzeciwu wobec przetwarzania oraz – w szczególnych przypadkach określonych w RODO – ich usunięcia. W celu skorzystania z tych praw prosimy o kontakt z Administratorem Wiodącym: stocznia@stocznia.org.pl, +48 22 8270105. Ponadto, ma Pani/Pana prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/i, iż przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy w zakresie przetwarzania danych osobowych. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych na potrzeby ww. wydarzenia prosimy o kontakt z Administratorem Wiodącym.

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Stocznia z siedzibą w Warszawie (00-277) przy pl. Zamkowym 10. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. A RODO). Zgodę tę możesz wycofać w dowolnym momencie, klikając na specjalny link zamieszczony na dole każdego newslettera. Wycofanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem. Celem przetwarzania danych osobowych jest przesyłanie informacji o nowościach na portalu innowacjespoleczne.pl oraz ciekawych działaniach dotyczących innowacji społecznych w Polsce i na świecie. Dane będą przechowywane w systemie CRM Fundacji Stocznia do czasu wycofania przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowych. Dane będą powierzane do przetwarzania podmiotom zapewniającym obsługę informatyczną Fundacji Stocznia na podstawie umów zobowiązujących je do zagwarantowania odpowiedniej ochrony danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera. Przysługuje Ci prawo wycofania zgody na przetwarzanie, prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także do przenoszenia danych. przenoszenia danych. Chęć skorzystania z tych praw prosimy kierować na adres katalizator@stocznia.org.pl. W przypadku podejrzenia naruszenia praw można złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Skip to content