2. wymIaNNaWarszawa 16 i 17 września 2021

Kooperatywę Dobrze, czyli organizację spółdzielczą prowadzącą sklepy non-profit ze zdrową żywnością.

  • Kiedy:
    17 września 10.30-11.30 (pierwsza tura) lub 12.00-13.00 (druga tura)
  • Czas trwania:
    1 godzina
  • Adres:
    ul. Andersa 27, Warszawa

Kooperatywa Dobrze

 

Dobrze to organizacja spółdzielcza prowadząca sklepy non-profit ze zdrową żywnością. Współtworzą ruch kooperatyw spożywczych oparty na przekonaniu, że sposób produkcji i dystrybucji żywności w społeczeństwie jest nierozłącznie związany z kwestiami ekologii i demokracji. Pragną sprawić, by także osoby o niskich dochodach miały dostępu do zdrowej żywności, a rolnicy mieli warunki, aby dbać o ekologiczne funkcje swojej gospodarki. Wierzą, że porozumienie i bezpośrednia współpraca konsumentów, reprezentujących społeczności miejskie, oraz producentów, reprezentujących z społeczności wiejskie, budują spójność społeczną oraz zaangażowanie obywatelskie będące fundamentami ładu demokratycznego.

 

Więcej informacji >>

Skip to content