2. wymIaNNaWarszawa 16 i 17 września 2021

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych ę, czyli organizację od lat wspierającą m.in. nowatorskie inicjatyw skierowane do osób starszych.

  • Kiedy:
    17 września 10.30-11.30
  • Czas trwania:
    1 godzina
  • Adres:
    w zależności od liczby uczestników albo ul. Mokotowska 55 lok 50 albo Marzyciele i Rzemieślnicy

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę"

Od 2002 roku Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” realizuje i wspiera realizację projektów społeczno-kulturalnych w całej Polsce. Szkoli, przyznaje dotacje, wydaje książki. Tworzy i promuje nowe modele działania w sferze kultury. Prowadzi projekty, które wynikają z pasji osób tworzących „ę” i z obserwacji świata.

Od lat prowadzi m.in. program Seniorzy w Akcji oraz Generator Innowacji Sieci Wsparcia (obecnie w partnerstwie z PCG). Pomysły, które rozwijają i wspierają w ramach inkubatora to takie które: poprawią jakość życia osób starszych i ich bliskich, pomogą lepiej przygotować się do starości, uruchomią lokalne i sąsiedzkie sieci wsparcia na rzecz osób starszych (lub/i opiekunów rodzinnych by zmniejszyć poczucie osamotnienia), sprawią, że instytucje będą mogły oferować bardziej dostępne usługi (współtworzone przez osoby starsze)

 

Więcej informacji o Towarzystwie Inicjatyw Twórczych ę”>>

Skip to content