Fundusze UE
RP
UE

Wstecz Akademia Innowacji Społecznej

22-01-2024
Do wdrażania innowacji potrzebne są różnorodne zasoby, a jednym z najważniejszych, szczególnie w rozwiązaniach o charakterze usługowym, są dobrze przeszkoleni specjaliści i specjalistki. Właśnie dlatego powstała Akademia Innowacji Społecznej.

Innowatorzy i innowatorki angażują się w ogromną liczbę działań, co sprawia, że możliwości współpracy z nimi bywają mocno ograniczone. Jednocześnie w wielu placówkach, instytucjach, organizacjach działających na terenie Wielkopolski, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zauważył potrzebę wdrażania konkretnych innowacji społecznych.

Czy można to ze sobą pogodzić? Czasu nie rozciągniemy, teleportacji jeszcze nikt nie wymyślił… Czy ktoś jest w stanie, tak jak innowator lub innowatorka, przekazać wiedzę o innowacji? Trzeba spróbować!

Dlatego w 2022 roku poznański ROPS uruchomił testowy cykl szkoleń pn. Akademia Rodzinnych Autonomii Samodzielności. W jego ramach kilkadziesiąt osób zostało przeszkolonych przez innowatorkę Annę Janiak z innowacji dedykowanej rodzicom dzieci z niepełnosprawnościami, wspierającym je w dążeniu do samodzielności. Trzydniowe szkolenia dla specjalistów wyposażyły ich w wiedzę, jak wykorzystywać innowację w swoim miejscu pracy i jak przekazywać te informacje kolejnym specjalistom. 

W podobnym kluczu odbywają się kolejne edycje szkoleń, jednak już w bardziej rozbudowanej formule, jako Akademia Innowacji Społecznej. Uczestnicy i uczestniczki zdobywają wiedzę w ramach trzech modułów – teoretycznego, metodyki pracy warsztatowej i praktycznego. 

  1. Moduł teoretyczny – to czas na pogłębione poznanie samej innowacji oraz zdobycie szerokiej wiedzy merytorycznej, dotyczącej nurtu, metody, na której oparta jest innowacja.
  2. W trakcie modułu dotyczącego metodyki pracy warsztatowej uczestnicy i uczestniczki kształtują podstawowe umiejętności trenerskie m.in. prowadzenie warsztatu, praca z grupą, tworzenie scenariuszy szkoleń. 
  3. Moduł praktyczny daje możliwość przećwiczenia zdobytych umiejętności i wiedzy. Osoby uczestniczące przeprowadzają przygotowany przez siebie warsztat, w grupie warsztatowej, której są członkami.

W latach 2023-2024 odbywają się szkolenia z 3 innowacji –  ,,Dbam o dobro… seksualność jest ważna”, ,,Klub Świadomej Młodzieży” oraz ,,Rodzicielstwo i niepełnosprawność”. Do uczestnictwa w kursach zaproszona jest wąska grupa specjalistów i specjalistek, którzy posiadają kwalifikacje określone przez innowatorów i którzy przejdą rozmowę rekrutacyjną. To ważne, aby specjaliści i specjalistki mieli czas, gotowość do rozwoju, możliwości organizacyjne do czynnego uczestnictwa w szkoleniach – a jest to zaangażowanie na kilka miesięcy. Zajęcia prowadzą sami innowatorzy i innowatorki lub osoby, które aktywnie uczestniczyły w testowaniu innowacji. Ponieważ Akademia to szkolenia pogłębione, angażujemy do prowadzenia poszczególnych modułów różnorodnych specjalistów – w zależności od tematyki innowacji i potrzeb grupy.

Dowiedz się więcej o Akademii na stronie: https://innowacje.rops.poznan.pl/akademia-innowacji-spolecznej.

Akademia Innowacji Społecznej realizowana jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, w ramach działań Regionalnego Inkubatora Innowacji Społecznych (finansowanego ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego).

Skip to content