Fundusze UE
RP
UE

O Katalizatorze Innowacji Społecznych

Katalizator Innowacji Społecznych

logotyp Funduszy Europejskich oraz flagi Rzeczypospolitej Polskiej i Unii EuropejskiejKatalizator Innowacji Społecznych jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wierzymy, że wiele ważnych społecznie potrzeb wymaga nowego podejścia. Dlatego samodzielnie, lub pomagając innym, szukamy, dopracowujemy i sprawdzamy w praktyce nowatorskie rozwiązania, czyli innowacje społeczne.

Staramy się na różne sposoby promować samo pojęcie „innowacji społecznych”, wprowadzając je do debaty publicznej i proponując wypracowane w wspólnie jego rozumienie. Wspieramy także osoby i instytucje pracujące nad swoimi innowacyjnymi pomysłami. Staramy się pomagać w generowaniu takich idei, ich dopracowywaniu, testowaniu i wdrażaniu.

Realizujemy także własne działania, które prowadzą do powstawania innowacyjnych metod, rozwiązań, narzędzi i przedmiotów pomocnych w rozwiązywaniu społecznych problemów.

logo Katalizatora Innowacji Społecznych

Partnerzy

Fundacja Stocznia

 

 

Od ponad 13 lat tworzy i wspiera skuteczne rozwiązania dla problemów społecznych, włącza obywateli i obywatelki w decydowanie o sprawach publicznych oraz pomaga organizacjom i samorządom planować i realizować działania społeczne.

Rozwija i upowszechnia dobre praktyki, tworzy narzędzia ułatwiające działalność społeczną, prowadzi badania społeczne, szkoli oraz opracowuje materiały edukacyjne.

Z efektów jej działań korzystają m.in. seniorzy, uczniowie i nauczyciele, mieszkańcy, aktywiści i urzędnicy samorządowi z całej Polski.

Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych

 

Stara się tak wpływać na zmiany systemu społeczno-ekonomicznego, aby był on coraz bardziej elastyczny, otwarty na współpracę i efektywny. FISE uważa, że nie jest to możliwe bez włączania obywateli w tworzenie i realizację zadań publicznych. Dlatego też takie terminy jak „ekonomia społeczna” czy „partycypacja publiczna” są dla FISE bardzo ważne.

Prowadzi inkubator innowacji społecznych w obszarze rynku pracy przyszłości – TransferHUB.

Zespół

Wsparcie innowatorów i innowatorek

Krzysztof Alcer

koordynator
e-mail    krzysztof.alcer@fise.org.pl

Aleksandra Kot

animatorka
e-mail     aleksandra.kot@fise.org.pl

Agnieszka Kalinowska

animatorka
e-mail     akalinowska@stocznia.org.pl

Wsparcie inkubatorów

Julia Zasacka

animatorka
e-mail     jzasacka@stocznia.org.pl

Krzysztof Alcer

koordynator
e-mail    krzysztof.alcer@fise.org.pl

Skip to content