Fundusze UE
RP
UE

Wstecz Asystent osoby w spektrum na polskich uniwersytetach

15-12-2023
Innowację “Asystent studenta z ASD” wdrożono na 24 uczelniach z całej Polski! Ten model wsparcia został stworzony z myślą o studentach i studentkach ze spektrum autyzmu potrzebujących wsparcia w funkcjonowaniu na uczelni i jest jednym z pierwszych systemowych rozwiązań tego rodzaju.

Osoby z Zespołem Aspergera (ZA, Aspi) oraz wysoko funkcjonujące osoby z ASD (spektrum autyzmu), pomimo posiadanego często potencjału do kontynuowania edukacji na wyższych uczelniach, wypadają z systemu z uwagi na brak odpowiedniego wsparcia – informują autorki innowacji “Asystent studenta z ASD”. 

Kim jest taki Asystent? To osoba zaufana i wykwalifikowana do udzielenia wsparcia przy zapewnieniu dyskrecji i poczucia bezpieczeństwa, której studenci i studentki ze spektrum autyzmu mogą otwarcie powierzyć swoje problemy, trudności i zgłosić indywidualne potrzeby. Powołanie Asystentów na uczelniach stanowi odpowiedź na potrzebę skutecznego rzecznictwa oraz wsparcia komunikacyjnego osób z ASD, co znacznie ułatwia – a czasem w ogóle umożliwia – studiowanie. Asystent wspiera również pracowników i pracowniczki szkół wyższych, którzy mają bezpośredni kontakt z osobami z ASD, zarówno w procesie rekrutacji, jak i podczas studiów.

Dzięki wprowadzeniu innowacyjnej inicjatywy społecznej pod nazwą „Asystent studenta z ASD” stworzono przestrzeń, w której studenci ze spektrum autyzmu mogą otwarcie wyrazić swoje trudności i zgłosić indywidualne potrzeby. Wiele uczelni, które zaangażowały się w ten projekt, znacząco przekroczyło oczekiwane wymogi dotyczące liczby studentów z ASD, którzy otrzymali wsparcie. Ponadto wiele z tych uczelni podjęło inicjatywy na rzecz studentów dotkniętych zaburzeniami ze spektrum autyzmu, niezależnie od tego, czy zostali oni oficjalnie uwzględnieni w projekcie – czytamy na stronie DGA.

Warto podkreślić, że prócz ustanowienia i wdrożenia nowego stanowiska, zespół stojący za innowacją zatroszczył się, by mogła trafić do różnych odbiorców. Opracowane zostały materiały dotyczące osób z ASD, zeszyt interaktywnych ćwiczeń dla studentów pozwalający lepiej zrozumieć rozmaite wyzwania osób ze spektrum, scenariusze warsztatów, wykłady krążące wokół ASD i asystentury poprowadzone ludzkim językiem – to tylko niektóre przykłady z bazy wiedzy, z której korzystać mogą wszystkie instytucje, które chcą zadbać o dostępność dla osób w spektrum i/lub z Zespołem Aspergera.

Więcej informacji o modelu oraz materiały znajdziecie na stronie innowacji.

Innowacja stworzona została przez zespół innowatorek i innowatorów Fundacji Aktywnych FURIA, a następnie wdrożona w 24 szkołach wyższych przez DGA S.A. w partnerstwie z Fundacją Sowelo w ramach Inkubatora Wielkich Jutra.
Skip to content