Fundusze UE
RP
UE

Wstecz Demo day śląskich innowacji społecznych

19-06-2023
Zdjęcie przedstawia widownię Demo Day śląskiej przestrzeni innowacji i prelegentkę z zaangażowaniem opowiadającą o czymś publiczności.
Śląska Przestrzeń Innowacji zaprezentowała rozwiązania wypracowane w toku działania inkubatora. Dlaczego warto zwrócić uwagę na to przedsięwzięcie?

Śląska Przestrzeń Innowacji działa według dość niezwykłej metody. Większość inicjatyw wspierających powstawanie innowacji społecznych przyjmuje pod swoje skrzydła innowatorki i innowatorów, którzy przychodzą z pomysłami na zdefiniowane przez siebie samych problemy społeczne. Tymczasem w śląskim inkubatorze wyzwania zgłaszane są przez organizacje społeczne, miejskie instytucje, czy jednostki samorządowe. Z kolei osoby, które widzą recepty i rozwiązania zgłaszają się w odpowiedzi na na wezwanie inkubatora.

Co przyniosły trzy lata pracy w takim nietuzinkowym trybie?
Mogli się o tym przekonać uczestnicy i uczestniczki dnia demonstracyjnego zorganizowanego przez Śląską Przestrzeń Innowacji. W trakcie wydarzenia w Rybnickiej Zabytkowej Kopalni Ignacy wysłuchali czternastu prezentacji. Były to opowieści innowatorek i innowatorów o pracy nad innowacjami poświęconymi rewitalizacji miast, przeciwdzialaniu społecznym skutkom ubóstwa energerycznego, lepszemu zatrudnieniu kobiet i osób 50+, czy tworzeniu „zielonych” miejsc pracy.

Wśród przedstawionych w czasie Demo Day innowacji na szczególną uwagę zasługuje przedsięwzięcie EDUWAŻNOŚĆ. Inicjatywa ma na celu wykorzystanie wiedzy o uważności (mindfulness) w szkołach. Składa się z internetowej bazy wiedzy o uważności dostępnej pod adresem – https://eduwaznosc.pl/, zawartych w niej scenariuszy zajęć i materiałów edukacyjnych. Ponadto w toku rozwijania się przedsięwniecia przetestowano kącik uważności – miejsce ułatwiające uczniom wyciszenie w czasie głośnych szkolnych przerw.

Zdjęcie roślin z Kącika Uważności przytwierdzonych w doniczkach na ścianie szkolnego pokoju uczniowskiego.

Jeśli chcesz przeczytać pełną listę innowacji, które przeszły testy w Śląskiej Przestrzeni Innowacji, zajrzyj na stronę internetową inkubatora.

 

Skip to content