Fundusze UE
RP
UE

Wstecz Demokracja cyfrowa: Europejski Konkurs Innowacji Społecznych

23-05-2024
Europejski Konkurs Innowacji Społecznych EUSIC odbywa się od ponad 10 lat i podejmuje ważne w danym momencie wyzwania społeczne w Europie. Jego tegoroczna edycja skupia się na innowacjach społecznych związanych z demokracją cyfrową, tj. takich, które znajdują i przeciwdziałają dezinformacji w sieci oraz sieciują inicjatywy działające w obszarze walki z dezinformacją, mową nienawiści, radykalizacją itp. Na laureatów i laureatki czekają nagrody pieniężne o wysokości: 75 000 euro, 50 000 euro i 25 000 euro.

Konkurs EUSIC 2024 wyłoni pomysły innowatorów i innowatorek społecznych na innowacyjne usługi promujące zasady demokracji w Unii, które będą miały pozytywny wpływ na zaangażowanie obywatelskie, lokalny dobrobyt oraz zrównoważony wzrost gospodarczy.

Organizatorzy do 11 czerwca czekają na zgłoszenia inicjatyw, których celem jest m.in.:

  • pomoc w identyfikacji i zwalczaniu dezinformacji, poprzez wspieranie demokratycznych modeli zarządzania,
  • łączenie podmiotów w pojawiających się praktykach demokratycznych, takich jak np. platformy konsultacji publicznych i deliberacji oparte czy rozwiązań typu: open source, open hardware i open data,
  • podnoszenie świadomości społeczeństwa na temat wartości demokratycznych w wirtualnym i cyfrowym świecie cyfrowym,
  • budowanie oddolnych społeczności i wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego w oparciu o uczestnictwo, współpracę, deliberację i budowanie przestrzeni dialogu.

Więcej informacji znajdziecie na stronie konkursu: https://eic.ec.europa.eu/eic-prizes/european-social-innovation-competition_en

 

Skip to content