Fundusze UE
RP
UE

Wstecz Doskonalenie umiejętności młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji – konkurs ECF+

26-02-2024
Europejskie Centrum Kompetencji w zakresie Innowacji Społecznych do 27 marca przyjmuje zgłoszenia do programu, którego celem jest finansowanie innowacyjnych projektów przyczyniających się do doskonalenia umiejętności młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji, w tym niepracującej i nieuczącej się.

Zgłaszane inicjatywy powinny skupiać się na pomocy młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej. Zwłaszcza na wspieraniu niepracujących ani niekształcących się młodych ludzi (NEET) celem rozwijania ich umiejętności, które mogą zwiększyć ich szanse na rynku pracy. Projekty powinny koncentrować się na:

  • możliwościach dalszego rozwoju innowacyjnych podejść do skutecznej pomocy, modeli uczenia się i aktywizacji umiejętności na rynku pracy,
  • ukierunkowaniu na młodych ludzi znajdujących się w trudnej sytuacji,
  • osiągnięcie sukcesu poprzez połączenie podstawowych elementów stanowiących rdzeń projektów.

Uwaga! Konkurs skierowany jest wyłącznie do konsorcjów: zgłaszany projekt musi być złożony przez co najmniej dwóch wnioskodawców z różnych państw członkowskich UE. W konsorcjum musi także uczestniczyć co najmniej jeden publiczny lub prywatny podmiot prawny – jako koordynator, beneficjent lub partner stowarzyszony, który jest potencjalnym współtwórcą dalszego wdrażania i skalowania innowacji. Jak zatem znaleźć zagranicznego partnera? W bazie danych Social Innovation Match (SIM). Została ona stworzona jako narzędzie do znajdywania organizacji, których praca może stanowić źródło inspiracji, a także do odszukiwania potencjalnych partnerów. 

Wnioski należy składać do 27 marca 2024 roku, do godziny 17:00 czasu środkowoeuropejskiego. Wszystkie istotne informacje dotyczące ogłoszenia (jak i w jakiej formie złożyć wniosek, jakie są kryteria kwalifikacji, jak będzie wyglądał proces selekcji) można znaleźć na oficjalnym portalu projektu.

Skip to content