Fundusze UE
RP
UE

Wstecz Fundusz NESsT Violet Fund na przyjazne miejsca pracy dla osób LGBTQIA+

26-03-2024
Trwa Open Call Funduszu Violet Fund - pierwszego funduszu dla małych i średnich przedsiębiorstw tworzących przyjazne miejsca pracy dla osób LGBTQIA+ w Europie Środkowo-Wschodniej.

Co czwarta pracująca osoba LGTBQIA+ czuła konieczność ukrywania swej tożsamości płciowej lub orientacji seksualnej w miejscu pracy – czytamy w raporcie “Sytuacja społeczna osób LGBTA w Polsce” Kampanii Przeciw Homofobii. Potrzebujemy inkluzywnych miejsc pracy dla społeczności LGBTQIA+, aby każda osoba mogła realizować w pełni swój potencjał i rozwijać się zawodowo. 

W krajach Europy Środkowo-Wschodniej poziom równouprawnienia środowiska LGBTQIA+ jest wciąż na niskim poziomie. Przede wszystkim brak jest rozwiązań prawnych, które usuwałyby bariery w praktycznych aspektach życia członków tej społeczności. Dodatkowo osoby LGBTQIA+ stawiają czoła wyjątkowym wyzwaniom, takim jak dyskryminacja, uprzedzenia i mikroagresje, w tym również w miejscu pracy. Violet Fund wspiera przedsiębiorstwa, tworzące takie miejsca i kulturę pracy, gdzie wszyscy pracownicy czują się cenieni, szanowani i bezpieczni – wyjaśnia Filip Wadowski, NESsT Country Director Poland na stronie programu.

Aplikować do Funduszu NESsT Violet Fund mogą przedsiębiorstwa przyjazne społeczności LGBTQIA+, przedsiębiorstwa założone i/lub prowadzone przez osoby ze społeczności LGTBQIA+ oraz te które oprócz pracy z osobami LGTBQIA+ pracują również z innymi marginalizowanymi grupami (osoby migranckie i uchodźcze, mniejszości etniczne, zagrożona młodzież, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami). Termin zgłoszeń upływa 8 kwietnia.

Ideą, która przyświeca NESsT, jest wsparcie tych przedsiębiorstw, które generują pozytywny wpływ społeczny i zysk, ale często ciężko im o dostęp do kapitału dostosowanego do ich możliwości i potrzeb. W przypadku Violet Fund jest to m.in:

  • pożyczka z oprocentowaniem  konkurencyjnym w porównaniu z ofertą banków komercyjnych, 
  • maksymalna kwota pożyczki to 400 tys. euro,
  • okres karencji wynosi od 6 do 12 miesięcy, 
  • czas spłaty od roku do 4 lat. 

Formularz zgłoszeń i więcej informacji dostępnych jest na stronie w dwóch wersjach językowych: angielskiej oraz polskiej.

Skip to content