Fundusze UE
RP
UE

Wstecz Fundusz Tutaj: Eksperymentuj z rozwiązaniami problemów systemowych

10-04-2024
Ashoka ogłosiła drugi nabór w Ścieżce Eksperymenty, w którym wspierać będzie pomysły prowadzące do rozpoznania głębokich problemów systemowych, z którymi zmagają się osoby migranckie i uchodźcze oraz pozwolą na progres w rozwiązaniu zdiagnozowanych wyzwań.

W ramach konkursu organizacje mogą wnioskować do 22 kwietnia o 10 000 USD na działania, które wynikają z uzasadnionych diagnoz problemów systemowych, który dotykają dobrostanu i rezyliencji osób z doświadczeniem migracji w Polsce. Działania mogą przybrać formę:

  • spotkania interesariuszy;
  • nawiązania lub podtrzymania partnerstw na rzecz osób przybyłych;
  • wizyt studyjne;
  • badań, publikacji, ich promocji oraz dyskusji wokół kluczowych dla migracji tematów;
  • ewaluacji dotychczasowych działań;
  • tworzenia procesu strategicznego pracy nad barierami systemowymi stawianymi przed osobami przybyłymi;
  • podnoszenia kompetencji zespołu w zakresie wsparcia beneficjentów z doświadczeniem migracji i uchodźstwa.

Zmieniająca się sytuacja wymaga, by organizacje pozarządowe dobrze rozumiały złożoność sytuacji tej grupy i nabywały kompetencje niezbędne do adresowania zmieniającej się sytuacji. Dlatego – zgodnie z duchem ścieżki – eksperymentujemy, by wypracować rozwiązania w obszarach, w których tych rozwiązań brakuje – czytamy na stronie funduszu.

Więcej informacji o programie, przewodnik, regulamin oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie programu oraz w wydarzeniu na Facebooku.

Skip to content