Fundusze UE
RP
UE

Wstecz „Generator pomysłów dla dostępnej edukacji” – konkurs w ramach innowacji społecznych

04-03-2024
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ogłosiło konkurs, w ramach którego poszukuje podmiotu (tzw. generatora), za pośrednictwem którego dotrze do nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych aktywnych w obszarze dostępnej edukacji, zainteresowanych rozwijaniem swoich innowacyjnych pomysłów. Dodatkowym efektem konkursu będzie umożliwienie temu środowisku współpracy oraz wymiany doświadczeń.

W ramach konkursu poszukiwany jest podmiot (lub działająca w partnerstwie grupa podmiotów), który podejmie się pełnienia roli „generatora”, będącego głównym inicjatorem działań projektowych. Podmiot ten musi prowadzić statutową działalność w obszarze wspierania systemu oświaty i wychowania lub wspierania rozwoju i kształcenia nauczycieli lub pedagogów. Musi także posiadać w tym obszarze co najmniej 5-letnie doświadczenie we współpracy z placówkami ogólnodostępnymi lub integracyjnymi na szczeblu szkół podstawowych lub ponadpodstawowych. 

Pierwszym zadaniem generatora będzie dotarcie do minimum 100 nauczycieli, pedagogów (specjalnych i szkolnych) lub psychologów szkolnych, chcących rozwijać swoje nowatorskie pomysły w obszarze edukacji włączającej. Generator ma wesprzeć ich w rozwijaniu tych zalążkowych rozwiązań w sposób merytoryczny i finansowy (w formie stypendiów). Następnie, wybranych zostanie minimum 10 najlepszych pomysłów, które zostaną sprawdzone w praktyce szkół. Wyniki testów pomogą dopracować i zweryfikować zasadność proponowanych inicjatyw, a najlepsze 3 z nich zostaną upowszechnione tak, aby mogła z nich korzystać jak największa liczba nauczycieli i uczniów.

Nabór wniosków będzie prowadzony w okresie od 4 marca 2024 r. do 22 kwietnia 2024 r.

Więcej informacji o konkursie: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/generator-pomyslow-dla-dostepnej-edukacji/ 

Skip to content