Fundusze UE
RP
UE

Wstecz Inkubator Włącznik 2.0 wystartował!

14-05-2024
Włącznik 2.0 prowadzony przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu i Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych rozpoczął nabór! Jest pierwszym z siedmiu inkubatorów, które będą przez kolejne lata realizowały działania w ramach konkursu Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej pt. „Inkubacja i akceleracja innowacji społecznych”.

Jak sprawić, by świat był miejscem dla każdego? Jak likwidować bariery, otwierać drzwi, poszerzać możliwości, znajdować sposoby i budować relacje – wbrew trudnościom, różnicom i stereotypom? W naszym inkubatorze szukamy rozwiązań i testujemy je w działaniu! – czytamy na stronie inkubatora. Włącznik 2.0, tak jak w poprzedniej edycji, będzie wspierał rozwiązania sprzyjające włączeniu społecznemu osób i grup wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem oraz pomysłów poprawiających dostęp tych osób do potrzebnych im usług i dóbr, zwiększające ich społeczną integrację i partycypację.

Nabór ma charakter otwarty dla wszystkich osób i podmiotów zainteresowanych rozwijaniem innowacyjnych rozwiązań. Mogą w nim uczestniczyć podmioty prywatne (w tym osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz grupy nieformalne składające się z min. 2 osób fizycznych) albo publiczne mające pomysł na nowe, niefunkcjonujące jeszcze w Polsce, rozwiązanie (usługę, model działania, produkt) odpowiadające na potrzeby osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – piszą organizatorzy na stronie programu.

Na opracowanie rozwiązań i ich przetestowanie wybrani innowatorzy i innowatorki otrzymać mogą ok. 75 tyś. zł oraz wsparcie eksperckie. Aby wziąć udział w naborze należy do 12 czerwca przesłać uzupełniony formularz Karty Innowacji. Właśnie tam należy opisać m.in. dostrzeżony problem z obszaru włączenia społecznego, ocenić dotychczasowe sposoby jego rozwiązania, jak również opisać proponowaną innowację, która odpowiada na ten problem.

Dowiedz się więcej. Wszystkie ważne informacje oraz dokumenty dostępne są na stronie inkubatora.

 

Skip to content