Fundusze UE
RP
UE

Wstecz Innowacje społeczne i technologiczne w procesie aktywizacji osób niepełnosprawnych – konkurs PFRON

24-04-2023
logo PFRON, w tle osoba oglądająca smartfona na wózku elektrycznym.
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłasza siódmy otwarty konkurs pt. „Innowacje społeczne i technologiczne w procesie aktywizacji osób niepełnosprawnych" na finansowanie badań, ekspertyz i analiz dotyczących jakości życia osób z niepełnosprawnościami, ich sytuacji na rynku pracy i rzeczywistości zawodowej.

Konkurs skierowany jest do uczelni wyższych, jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk, instytutów badawczych i innych podmiotów o udokumentowanym dorobku badawczym w zakresie problematyki społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami.

Ma na celu zachęcenie badaczy_czki do tworzenia takich nowatorskich rozwiązań, które pomogą osobom z niepełnosprawnościami prowadzić bardziej aktywne życie zawodowe lub usuną bariery, stojące na drodze do ich lepszego włączenia społecznego.

Dofinansowane zostaną projekty badawcze dotyczące problematyki rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami, między innymi: badania diagnozujące sytuację społeczną i ekonomiczną osób z niepełnosprawnościami, dotyczące ich integracji bądź rehabilitacji, czy oceny sprawności działania systemu rehabilitacji.

Wnioski można składać do 21 czerwca 2023 r. do godz. 10.00

Szczegółowe informacje dotyczące zasad konkursu i formy zgłoszeń znajdziesz na stronie organizatora.

Skip to content