Fundusze UE
RP
UE

Wstecz Innowacje w sektorze publicznym – seminarium

18-11-2022

SEED Capacity Building Program organizuje seminarium internetowe poświęcone innowacjom społecznym w sektorze publicznym. Wydarzenie odbędzie się w czwartek, 24 listopada 

Spotkanie odbędzie się w języku angielskim i obowiązują na nie zapisy: https://www.eventbrite.com/e/public-sector-innovation-dynamics-and-evolution-of-a-complex-ecosystem-tickets-465675316407

Oto jak organizatorzy opisują temat seminarium i kluczowe kwestie, które poruszą wraz z uczestnikami:

W ostatnich dekadach często byliśmy świadkami prób wprowadzania innowacji z sektora prywatnego w sektorze publicznym. Takie działania odbywały się między innymi poprzez współpracę i ustanowienie partnerstwa publiczno-prywatnego w celu wdrażania nowych produktów, usług, albo rozwiązywania złożonych problemów społecznych. Wiele z nich odniosło sukces, inne nie poradziły sobie tak dobrze – z różnych powodów.

W tym samym czasie, poza zasięgiem biurokratycznych radarów, w naszych miastach i dzielnicach, rozpoczęły się eksperymenty z nowymi – partycypacyjnymi – formami zaangażowania publicznego. Miały one na celu umożliwienie współpracy przy opracowywaniu polityk zarówno pracownikom_czkom instytucji, jak i zainteresowanym osobom spoza nich.

Te modele zarządzania  były skuteczne w przenoszeniu władzy i budowaniu zaufania poprzez umożliwienie urzędnikom państwowym i lokalnym liderom postrzegania się nawzajem jako współpracowników o wyjątkowych zdolnościach i punktach widzenia, które wspierają interesy i stanowiska drugiej strony.

Jak takie oddolne innowacje połączyły się z formalnym partnerstwem publiczno-prywatnym? Które modele organizacyjne wydają się najbardziej obiecujące pod względem inkluzywności czy społecznej odpowiedzialności? Jak rozwijają się modele wspólnej administracji, starając się odpowiedzieć na nowe, złożone wyzwania społeczno-gospodarcze? Jak możemy skutecznie oceniać wpływ tych nowych, hybrydowych modeli partnerstwa publiczno-prywatnego?

Skip to content