Fundusze UE
RP
UE

Wstecz Kluby Rozwoju Cyfrowego ruszają!

29-04-2024
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ogłosiło uruchomienie Klubów Rozwoju Cyfrowego w polskich gminach. Kluby te staną się miejscami, gdzie mieszkańcy i mieszkanki będą mogli zdobywać i rozwijać kompetencje cyfrowe.

W pilotażowej edycji planowane jest uruchomienie 64 Klubów Rozwoju Cyfrowego w różnych instytucjach samorządowych, takich jak domy kultury, biblioteki czy szkoły w całej Polsce. Mają one zapewnić bezpieczne i swobodne środowisko do rozwoju kompetencji cyfrowych wśród mieszkańców i mieszkanek. Program ten jest odpowiedzią na rosnący problem wykluczenia cyfrowego. Rozumiane jako niekorzystanie z internetu (z powodu braku potrzeby, umiejętności, braku sprzętu, łącza, pieniędzy itp.) dotyczyło w 2020 r. w Polsce aż 3,8 mln osób – czytamy na stronie Ministerstwa.

Program skierowany jest przede wszystkim do osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem. Wsparcie dla uczestników i uczestniczek będzie realizowane przez minimum dwóch edukatorów, a Klub będzie otwarty średnio 40 godzin tygodniowo.

Na stronie  znajdziecie też ogłoszenie o zbliżającym się starcie naboru do programu „KRC – Pilotaż” wraz z rekomendacjami. Doświadczenie zdobyte w pilotażowej działalności Klubów Rozwoju Cyfrowego umożliwią Ministerstwu rozszerzenie sieci na cały kraj. Kolejne gminy będą mogły starać się o wsparcie na otwarcie i funkcjonowanie klubów w ramach konkursu „KRC Skalowanie”, który planowany jest na 2025/26 r.

Skip to content