Fundusze UE
RP
UE

Wstecz Konferencja naukowa o innowacjach społecznych na SWPS

13-02-2023

Jeśli zajmujesz się innowacjami społecznymi naukowo, albo wymyśliłeś_aś czy współtworzyłeś_aś jakieś nowatorskie działania społeczne, koniecznie rozważ udział w organizowanej przez Uniwersytet SWPS konferencji „Innowacje społeczne. Wyzwania – Rozwiązania – Praktyki”. Będzie ona okazją do wymiany doświadczeń i przepływu wiedzy między praktykami/praktyczkami innowacji społecznych i osobami zajmującymi się tym tematem naukowo. W kręgu zainteresowań organizatorów znajdują się wszelkie twórcze rozwiązania „podnoszące jakość życia jednostek, grup społecznych i narodów”, w których mieści się cały szeroki wachlarz wyzwań społecznych: od walki z ubóstwem i nierównościami społecznymi, przez rozwijanie przedsiębiorczości społecznej, integrację mniejszości etnicznych i osób uchodźczych, czy włączenie społeczne seniorów, po poprawę jakości funkcjonowania instytucji ochrony zdrowia.

Konferencja odbędzie 11 i 12 maja stacjonarnie na terenie warszawskiego kampusu Uniwersytetu SWPS, a udział w niej  jest nieodpłatny. Obecnie trwa nabór chętnych do wygłaszania referatów, wzięcia udziału w sesjach posterowych lub zaprezentowania swojej innowacji społecznej.

Więcej informacji znajdziesz na stronie organizatorów: https://www.swps.pl/my-uniwersytet/aktualnosci/konferencje-i-seminaria/33377-innowacje-spoleczne-wyzwania-rozwiazania-praktyki

Skip to content