Fundusze UE
RP
UE

Wstecz Konkurs na finansowanie badań i analiz dotyczących aktywizacji osób z niepełnosprawnościami

01-06-2022

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił szósty otwarty konkurs pod tytułem „Innowacje społeczne i technologiczne w procesie aktywizacji osób niepełnosprawnych”.

Dofinansowania w ramach konkursu mogą otrzymać projekty badawcze podejmujące temat rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami, między innymi badania diagnozujące ich sytuację społeczną i ekonomiczną, badania dotyczące dobrych praktyk we włączeniu społecznym, czy oceny polityk społecznych dotyczących tej grupy.

O dofinansowania może ubiegać się dowolny podmiot badawczy mający co najmniej 3-letnie doświadczenie w

Wnioski konkursowe można składać do 31 maja 2022 r. do godz. 10.00.

Regulamin konkursu oraz zasady finansowania badań, eksprtyz i analiz dostępne są na stronie PFRON-u.

 

Skip to content