Fundusze UE
RP
UE

Wstecz Konkurs „Wygrana Rodzina”: walka z ubóstwem oparta na modelu innowacji społecznej!

12-02-2024
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ogłosiło konkurs, którego celem jest walka z dziedziczonym ubóstwem, czyli takim, gdy ubóstwo rodziców i sąsiedztwa powoduje biedę w dzieciństwie kolejnego pokolenia. Założenia konkursu "Wygrana Rodzina" powstały na bazie modelu przeciwdziałania dziedziczeniu biedy "Praski kokon", który został wypracowany i przetestowany podczas pilotażowego programu na warszawskiej Pradze Północ.

„Praski kokon” powstał jako jedna z 3 innowacji społecznych w ramach konkursu ogłoszonego w 2016 roku (POWER). Miał na celu wypracowanie zintegrowanego kompleksowego Modelu Przeciwdziałania Dziedziczeniu Biedy, wspierającego całą rodzinę w jej najbliższym sąsiedztwie, zakładając współpracę lokalnych podmiotów i koordynację działań. Projekt zakończył się sukcesem, m.in. dzięki zaplanowaniu pomocy w dialogu ze wspieraną rodziną, a nie odgórnie narzuconej. Dzięki temu jej członkowie lepiej radzili sobie z sytuacjami kryzysowymi i trudnościami. Zachęcamy do poznania szczegółów tej innowacji i stworzonego dzięki niej Modelu – więcej znajdziecie w załączniku do konkursu, a dokładne informacje oraz załączniki do modelu dostępne są na stronie programu. Potencjał do skalowania tego pomysłu został dostrzeżony i na jego bazie zostały opracowane założenia do ogłoszonego właśnie konkursu „Wygrana Rodzina”.

Chciałabym zwrócić uwagę na takie właśnie projekty. One nie są wielkie swoją skalą finansową. One nie są wielkie jak spektakularne drogowe inwestycje, ale są wielkie efektem dla bardzo konkretnych małych ludzi – małych w sensie wieku. Dla ludzi, którym jeśli w geście solidarności społecznej nie podamy ręki, nie pomożemy, to oni w tym kręgu po prostu zostaną. A dzięki takim projektom innowacji społecznych można tę rękę podać – powiedziała minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

 

„Wygrana Rodzina” – dla kogo wsparcie
Program wsparcia, powstały na bazie opracowanego ww. modelu, będzie realizowany na terenach gmin, gdzie występuje koncentracja ubóstwa oraz negatywnych zjawisk, a stan ten „przenosi się” na następne pokolenia. Dotyczy on pomocy w konkretnych miejscach – np. w dzielnicach i osiedlach miast. Konkurs jest realizowany jako innowacja społeczna – wsparcie będzie uruchamiane tam, gdzie dotychczasowa pomoc społeczna okazała się niewystarczające lub nieskuteczna.

Wsparcie w ramach programu polega na kompleksowym objęciu opieką całych rodzin i środowiska, w którym one funkcjonują oraz zaangażowaniu do wsparcia lokalnej społeczności. Dzięki temu rodzina nie jest samotna w procesie zmiany, a najbliższe otoczenie towarzyszy jej w dążeniu do zmiany sytuacji życiowej i motywuje do pracy. Szczególna uwaga będzie skierowana na dzieci i młodzież, dlatego że aby skutecznie przeciwdziałać zjawisku dziedziczenia biedy, należy wyrównywać szanse pokolenia znajdującego się na dwóch pierwszych etapach życia – w okresie wczesnego dzieciństwa i w okresie edukacji szkolnej.

W konkursie „Wygrana Rodzina” mogą wziąć udział gminy lub ich jednostki organizacyjne, np. ośrodki pomocy społecznej w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi, które mają doświadczenie w działalności na rzecz włączenia społecznego. Nabór wniosków zostanie uruchomiony 19 lutego, a pula środków to 40 mln zł. Więcej informacji o konkursie dostępnych jest na stronie.

Konkurs ogłoszony w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) w ramach działania 5.1 „Innowacje społeczne (innowacyjne działania społeczne)” FERS.

Skip to content