Fundusze UE
RP
UE

Wstecz Model Dostępności Kultury jest już dostępny

02-01-2024
„Kultura bez Barier” to innowacja mająca za zadanie poprawę dostępności oferty polskich instytucji kultury dla osób ze szczególnymi potrzebami. Testowany w 164 ośrodkach Model Dostępnej Kultury jest już dostępny. Przygotowano publikację o projekcie wraz z wnioskami płynącymi z jej wdrażania.

Model został przetestowany przez wyłonienie w trybie konkursowym instytucji kultury, które przygotowały dostępne przedsięwzięcia kulturalne, budowały sieć kontaktów zarówno pomiędzy sobą, jak i z organizacjami pozarządowymi, a także zwiększyły kompetencje pracowników w obszarze dostępności i współpracy z osobami z niepełnosprawnościami. 

Owocem tego dwuletniego przedsięwzięcia jest publikacja, dzięki której możecie m.in.:

  • poznać różne dobre praktyki w obszarze dostępności wprowadzone w ośrodkach na terenie całej Polski, 
  • zainspirować się innowacyjnymi koncepcjami w myśleniu o dostępności – np. perspektywa obszarów dostępności, idea podróży odbiorcy,  kroki wdrażania dostępności, 
  • poznać rekomendacje – zestaw krótkich podpowiedzi, które pomogą wprowadzać rozwiązania zwiększające dostępność.

Aby dowiedzieć się więcej o drodze powstawania i wdrażania modelu zajrzyjcie na stronę PFRONu.

Projekt Kultura bez barier realizowany był w latach 2021 – 2023 przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Fundację Kultury bez Barier oraz Kubia Centrum Kompetencji w zakresie kreatywnego starzenia się i sztuki włączającej – partnera z Niemiec.

Skip to content