Fundusze UE
RP
UE

Wstecz Niekolonie rozwojowe – wakacyjny warsztat dla innowatorów i innowatorek

06-06-2022

Innowatorze, Innowatorko!

Serdecznie zapraszamy na 4-dniowe spotkanie dla innowatorek i innowatorów społecznych, które odbędzie się w dniach 25–28 lipca w Ośrodku Szkoleniowym WILGA w Wildze (niedaleko Warszawy).

Będzie to wyjazd sieciujący, kreatywny, blisko natury, podążający za potrzebami i zasobami wszystkich – ok. 40 innowatorek i innowatorów społecznych, które i którzy zdecydują się wziąć udział w Niekoloniach.

Czas naszych warsztatów wypełnimy zajęciami kreatywnymi skupionymi na wymianie doświadczeń, projektowaniu i podążaniu za Waszymi potrzebami. To Twoje potrzeby, oczekiwania, doświadczenia, ale też obawy będą miały wpływ na poszczególne elementy programu. Postaramy się stworzyć bezpieczną przestrzeń, w której będzie czas na i rozwój, i na relacje, i czas na relaks. Podczas wyjazdu podejmiemy działania mające na celu zadbanie o Twój dobrostan. Liczymy na to, że te spotkanie będzie kolejnym krokiem w tworzeniu polskiego środowiska dla osób odważnych, kreatywnych i innowacyjnych. W naszym wspólnym działaniu będzie przestrzeń do budowania relacji i wspólnego rozwoju kompetencji.

NIEKOLONIE ROZWOJOWE będziemy tworzyć razem. Będzie to wspólny czas z zapleczem wiedzowym spędzony wśród przyrody i świeżego powietrza, w dużej grupie ludzi. Osób bardzo podobnych, a jednocześnie wyjątkowych.

Termin:

Miejsce:

Transport:

Nocleg i wyżywienie:

Uczestnicy i uczestniczki:

Warsztat poprowadzą:

Iza Gawęcka

Kulturoznawczyni, trenerka związana ze Stowarzyszeniem Trenerów Organizacji Pozarządowych. Facilitatorka z 10-letnim doświadczeniem w pracy z grupami. Pedagożka teatru, instruktorka specjalizująca się w Teatrze Forum, etnodramaturgii i teatrze samorodnym, autorka i koordynatorka projektu Okno na teatr od 2012 roku trafiającego do młodzieży z małych miejscowości i wsi. Koordynatorka Akademii Krytycznego Myślenia, skierowanej do osób studiujących i nauczycielskich w Programie Projektor (Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości).

Katarzyna Radzikowska

trenerka, facylitatorka i mentorka od 20 lat związana z trzecim sektorem. Pracowała m.in. z młodzieżą i osobami z grup defaworyzowanych, wdrażając i testując nowe modele wsparcia. Zaangażowana w działania antydyskryminacyjne i pracę z językiem społecznie wrażliwym. Członkini Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych.

Formularz zgłoszeniowy:

Wypełnienie formularza nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem na warsztat. Z wybranymi osobami skontaktujemy się 1 lipca.

Skip to content