Fundusze UE
RP
UE

Wstecz Przyszłość zbudowana na „przełomowych” innowacjach

24-11-2023
ESF+ Community of Practice on Social Inclusion (Grupa wymiany praktyk dotyczących włączenia społecznego przy ESF+) zaprasza na spotkanie, mające na celu zaprezentowanie i przedyskutowanie innowacji szczególnego rodzaju. Co dokładnie organizator ma na myśli? Chodzi o takie inicjatywy, których oddziaływanie nie ograniczało się do zaradzenia konkretnemu problemowi, lecz miało istotny wpływ na całe środowisko społeczne i wzmacniało zdeinstytucjonalizowaną sieć wsparcia.

Spotkanie odbywać się będzie w przededniu ogłoszenia planu pracy inicjatywy EFS „Innowacje społeczne+” na przyszły rok. Będzie prowadzone online w języku angielskim. Poza zaplanowaną dyskusją na temat dalszych kierunków rozwoju, spotkanie to będzie także okazją do zapoznania się z Europejską Bazą Innowacji Społecznych (SIM).

Rozpoznawanie „przełomowych” innowacji, które mogłyby działać jak kula śnieżna pod kątem społecznej inkluzywności, jest kluczowe – wyjaśniają organizatorzy spotkania. – Zmiana programów ochrony społecznej wymaga długoterminowego zaangażowania oraz interwencji strukturalnych. (…) Dlatego istotna jest identyfikacja mechanizmów i działań, które mają efekt kuli śnieżnej, a jednocześnie mogą być finansowane ze środków ESF – w przeciwieństwie do punktowych interwencji, które mają marginalny wpływ na sam system w dłuższej perspektywie czasowej – dodają.

Podczas spotkania zaplanowano m.in.:

  • prezentację Europejskiej Bazy Innowacji Społecznych (SIM) z uwzględnieniem praktycznych sposobów jej wykorzystania w celu skutecznego radzenia sobie z problemami społecznymi,
  • przedstawienie rozwiązań o znaczącym wpływie na cały ekosystem wyzwań związanych z inkluzywnością społeczną wdrożonych w poszczególnych krajach,
  • dyskusja nad planem działań na 2024 r.

Zobacz program spotkania.

Kiedy?

Wydarzenie odbędzie się 6 grudnia 2023 w godzinach 9:00-12:00 (online). Uczestnictwo będzie możliwe wyłącznie po uprzedniej rejestracji pod tym adresem (link). Zgłoszenia przyjmowane są do 29 listopada.

Będzie prowadzone w języku angielskim.

Skip to content