Fundusze UE
RP
UE

Wstecz Spotkanie: burza mózgów o innowacjach w politykach lokalnych.

08-12-2023
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Szczecinie wraz z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego zapraszają na spotkanie o innowacjach społecznych poprowadzone w formule burzy mózgów.

Podczas spotkania zostanie zaprezentowanie 5 innowacji wybranych do upowszechniania w ramach Włącznika Innowacji Społecznych. Na ich kanwie uczestnicy i uczestniczki dowiedzą się jak budować sieć innowatorów i lokalnych interesariuszy w kierunku rozpowszechniania i wykorzystywania innowacji społecznych w swoich działaniach. Zaplanowano także dyskusję na temat sposobów włączania potencjału innowacyjnego (i samych innowacji społecznych) do polityk społecznych oraz lokalnych.

Spotkanie skierowane jest do przedstawicieli i przedstawicielek władz lokalnych, instytucji systemu pomocy społecznej, organizacji pozarządowych oraz innych instytucji i osób, które zajmują się polityką społeczną i innowacjami społecznymi i które w swojej działalności dostrzegają konieczność niwelowania nierówności społecznych i chcą działać na rzecz zmiany sytuacji osób wykluczonych, dyskryminowanych i marginalizowanych.

Kiedy?

15 grudnia 2023 w godzinach 8:00-12:00

Gdzie?

Platforma Zoom pod linkiem.

Identyfikator spotkania: 999 2599 9776
Kod dostępu: 091627

Jak się zgłosić?

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu prosimy o wysłanie zgłoszenia do dnia 12 grudnia 2023 r. na adres: mszymanska@wzp.pl

Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko, nazwę reprezentowanej instytucji(jeżeli dotyczy), telefon kontaktowy i zgodę na publikację wizerunku. Kontakt w sprawie spotkania: Magdalena Szymańska, tel: 91 42 53 674, e-mail: mszymanska@wzp.pl

Skip to content