Fundusze UE
RP
UE

Wstecz Trudna sztuka pisania tekstów łatwych

22-03-2023
Zapraszamy na spotkanie online dotyczące ETR czyli tekstu łatwego do czytania i rozumienia.
Temat przybliżą nam Aleksandra Sztajerwald, Olga Świeża, Marta Walewska - innowatorki społeczne pracujące nad innowacją „Kultura w tekście łatwym – wzorce dla instytucji” w Inkubatorze Wielkich Jutra.

Dla kogo?

 •  dla innowatorów/ek społecznych
 • dla osób związanych z innowacjami społecznymi
 • dla osób pracujących w NGO
 • dla osób wspierających działania społeczne

Kiedy?

18 kwietnia (wtorek) od godzinny 11.00 do 13.00

Gdzie?

Spotkanie odbędzie się online za pośrednictwem platformy ZOOM.

Język pomaga w codziennej komunikacji, zdobywaniu informacji, umożliwia aktywny udział w wydarzeniach, pozwala świadomie podejmować decyzje, pomaga w otrzymaniu pracy, jednak pod warunkiem, że go rozumiemy.

Podczas spotkania odpowiemy na pytania:

 • Czym jest tekst łatwy?
 • Dlaczego potrzebujemy zespołów tworzących teksty łatwe?
 • Co możemy zyskać dzięki tekstom łatwym?
 • Jak korzystać z innowacji „Kultura w tekście łatwym – wzorce dla instytucji”?

Tworzenie tekstów łatwych jest powszechną praktyką na całym świecie. Informacja w tekście łatwym, powinna być łatwa w znalezieniu, przeczytaniu i zrozumieniu.

W języku angielskich dla tekstu łatwego do czytania i rozumienia stosuje się nazwę Easy to read. Od pierwszych liter słów easy to read, powstał skrót ETR.

Teksty łatwe do czytania i rozumienia są jedną z form komunikacji skierowaną do osób, które z różnych względów nie posługują się biegle językiem.

 

Innowacja

Innowacja „Kultura w tekście łatwym – wzorce dla instytucji” to komplet poradników prezentujących obszerną wiedzę na temat tekstów łatwych do czytania i rozumienia, w tym wskazówki:

 • tworzenia tekstów,
 • konsultacji,
 • składu graficznego,
 • tworzenia wybranych dokumentów w tekście łatwym,
 • umieszczania ich na stronie internetowej.

Poradniki to kompleksowe narzędzie dla całego zespołu pracującego nad tekstem, jak i mogą być wykorzystywane pojedynczo zgodnie z rolą jaką dana osoba pełni w procesie m.in.: autorów, grafików i konsultantów.

Aleksandra Sztajerwald

Pedagożka i animatorka społeczno-kulturowa. Współpracuje z licznymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi w całej Polsce, otwierając je na potrzeby osób w spektrum autyzmu i osób z niepełnosprawnością intelektualną. Uczestniczka zespołów konsultujących i opracowujących rozwiązania z zakresu dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Współautorka poradników, standardów i rekomendacji. Popularyzuje i tworzy materiały z tekstem łatwym do czytania i rozumienia. Opracowuje, koordynuje autorskie i innowacyjne projekty, testuje nowe rozwiązania, szkoli i doradza.
Od 2008 związana z Fundacją SYNAPSIS, obecnie członkini Zarządu. Członkini inicjatywy Autentyzm - Dla Dorosłych z ASD. Słowna minimalistka.

Olga Świeża

Pedagożka specjalna, pracuje z osobami ze spektrum autyzmu, również z osobami ze złożoną niepełnosprawnością, w tym z towarzyszącą niepełnosprawnością intelektualną. Zajmuje się wspomaganiem w zakresie umiejętności porozumiewania się. W swojej pracy przygotowuje i wykorzystuje pomoce do komunikowania się z wykorzystaniem wspomagających i alternatywnych sposobów komunikowania się (AAC) a także testu łatwego do czytania i rozumienia. Trenerka z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń dot. autyzmu i zagadnień dotyczących komunikowania się z osobami z autyzmem. Współpracuje przy tłumaczeniu znaków graficznych i materiałów w międzynarodowym projekcie ARASAAC.

Marta Walewska

Koordynatorka dostępności. Od 10 lat specjalista ds. dostępności w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Trenerka, współautorka materiałów do szkoleń Echocast na temat potrzeb gości z niepełnosprawnościami w instytucji kultury, autorka projektów edukacyjnych dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami. Pisze materiały w tekście łatwym do czytania. Tworzy i realizuje autorskie i innowacyjne projekty poprawiające dostęp do kultury osobom ze szczególnymi potrzebami oraz wdraża nowe rozwiązania w instytucji kultury.

Innowatorki o sobie:

„Jesteśmy nieformalną grupą specjalistek z różnych dziedzin, które połączyło zafascynowanie dostępną komunikacją i możliwościami, jakie daje tekst łatwy do czytania i rozumienia.

Zależy nam upowszechnieniu tego rozwiązania oraz na stworzeniu sieci wykwalifikowanych specjalistów i konsultantów w Polsce.

Wiedzy i inspiracji szukamy we wszystkich zakątkach kraju i świata. Wspólnie je analizujemy i dzielimy się z pracownikami sektora kultury.”

Zgłoszenia zostały zakończone

Kontakt

Na pytania dotyczące spotkania odpowiada Aleksandra Kot z FISE.

aleksandra.kot@fise.org.pl

Spotkanie jest organizowane w ramach projektu projektu Katalizator innowacji społecznych, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

logotyp Funduszy Europejskich oraz flagi Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej

Skip to content