Fundusze UE
RP
UE

Wstecz WSPÓŁdziałamy! Konkurs na społeczne inicjatywy uchodźców i uchodźczyń w Polsce

15-11-2023
Fundusz Obywatelski im. Henryka Wujca właśnie ogłosił konkurs grantowy, w ramach którego będzie wspierać inicjatywy proponowane i realizowane przez osoby uchodźcze przebywające w Polsce.

Celem konkursu jest wsparcie inicjatyw podejmowanych przez osoby uchodźcze na rzecz innych uchodźców/uchodźczyń przebywających w Polsce lub na rzecz lokalnych społeczności, w których przebywają. W ten sposób chcemy wspierać samoorganizację osób uchodźczych wychodząc z założenia, że one same wiedzą najlepiej o potrzebach osób w podobnym położeniu i, mając podobne doświadczenia, mogą wspierać się wzajemnie. Chcemy też dać możliwość uchodźcom i uchodźczyniom wyjścia z inicjatywami skierowanymi do mieszkańców, wspomagającymi integrację, współpracę i wzajemne poznawanie się oraz wspólne działania na rzecz dobra wspólnego – wyjaśniają organizatorzy konkursu.

Kto może ubiegać się o wsparcie w konkursie?
Konkurs skierowany jest do osób z doświadczeniem uchodźczym, które – z powodu wojny, konfliktu, przemocy, czy prześladowania – opuściły kraj zamieszkania lub których bezpieczeństwo może być zagrożone w razie powrotu do swojego kraju. Nie wymagamy formalnego potwierdzenia takiej sytuacji osób aplikujących.

Do zgłaszania inicjatyw w konkursie zaproszone są:

  • osoby uchodźcze* działające w grupach nieformalnych (min. 3 osoby, które mają wspólny cel, dla którego działają), w których większość stanowią osoby uchodźcze,
  • organizacje (stowarzyszenia, fundacje) prowadzone przez osoby z doświadczeniem uchodźstwa, tzn. w których we władzach zasiadają m.in. osoby uchodźcze i jednocześnie – w których działania prowadzą osoby uchodźcze,
  • lokalne organizacje mniejszości narodowych lub etnicznych lub lokalne organizacje migranckie (lub lokalne oddziały takich organizacji ogólnopolskich), w których działania prowadzą osoby uchodźcze.

Jakie działania mogą być wspierane w ramach konkursu?

Organizatorzy konkursu szukają inicjatyw, które mieszczą się w następujących obszarach:

  • organizacja grup wsparcia odpowiadających na potrzeby osób uchodźczych: np. organizacja grup samopomocowych celem stworzenia bezpiecznego środowiska/przestrzeni do rozmowy czy wymiany doświadczeń, wsparcie interwencyjne dla nowo przybywających osób, adaptacja w nowym otoczeniu, działania informacyjne, opieka nad dziećmi, aktywizacja zawodowa/szkolenia, organizacja integracji, czasu wolnego, działań kulturalnych;
  • wzmacnianie zdolności osób uchodźczych do samoorganizacji lub współpracy z lokalną społecznością: możliwość pokrycia kosztów, które pozwolą wnioskodawcy prowadzić działania w bardziej systematyczny, trwały lub profesjonalny sposób, m.in. takich jak: koszty szkoleń/doradztwa np. w kwestiach formalnych prowadzenia działalności w Polsce czy pozyskiwania środków, tłumaczeń, zakupu sprzętu, koszty administracyjne, transport/podróże/noclegi, koordynacji i sieciowania z partnerami i np. innymi grupami uchodźczymi, wynagrodzenia koordynatorów;
  • integracja osób uchodźczych i lokalnej społeczności: działania prowadzone przez uchodźców/uchodźczynie z/dla lokalnej społeczności we współpracy z lokalnymi partnerami i z włączeniem pozostałych mieszkańców, wspierające wzajemne poznawanie się i edukację międzykulturową uchodźców/uchodźczyń i lokalnej społeczności (partnerami mogą być nieformalne grupy obywateli/obywatelek, lokalne organizacje i instytucje publiczne);
  • prowadzenie i wspieranie aktywności obywatelskiej osób uchodźczych, zabierania głosu w ważnych sprawach, działania na rzecz ochrony praw osób uchodźczych i poprawy sytuacji osób uchodźczych w Polsce.

O jakie wsparcie można się ubiegać?
W ramach konkursu można ubiegać się o wsparcie w wysokości:

  • grupy nieformalne – do 5000 zł,
  • organizacje (stowarzyszenia, fundacje) – do 15 000 zł,

Jak wygląda proces zgłaszania i wyboru inicjatyw?

Formularz wniosku dostępny jest (po zalogowaniu) w systemie Witkac na tej stronie. Zgłoszenia przyjmowane są do 12 grudnia 2023 r. do godziny 14:00.

28 listopada 2023 r. o godz. 17:30 odbędzie się spotkanie informacyjne dla zainteresowanych udziałem w konkursie.

Więcej informacji o konkursie dostępne jest na stronie Funduszu Obywatelskiego im. Henryka Wujca oraz na Facebooku.

Skip to content