Fundusze UE
RP
UE

Wstecz Zgłoś się do Global Innovation Challenge

08-03-2023
Global Innovation Challenge to konkurs grantowy organizowany przez City Foundation. Do konkursu zaproszone są organizacje pozarządowe działające na rzecz innowacji w dostępie do żywności na całym świecie.

Jeśli w swoich działaniach społecznych zajmujesz się tematyką bezpieczeństwa żywnościowego, to prawdopodobnie Global Innovation Challenge jest właśnie dla Ciebie.

Jak piszą organizatorzy:

Bezpieczeństwo żywnościowe jest obecnie jednym z najważniejszych problemów współczesnego świata. Z powodu różnych form niedożywienia cierpi na świecie 770 milionów osób. Według najnowszego raportu Citi - Global Perspectives & Solutions - szacunkowy wpływ niedożywienia na globalną gospodarkę, za sprawą rekordowo wysokich cen żywności oraz innych czynników makroekonomicznych prowadzących do niepokojów społecznych czy globalnych migracji, może wynosić nawet 3,5 bilionów dolarów rocznie (niemal 500 dolarów na osobę).

City Foundation na rozwój zgłoszonych inicjatyw przeznaczy 25 mln dolarów, które zostaną podzielone między 50. organizacji wspierających ideę bezpieczeństwa żywnościowego i realizujących projekty, których celem będzie poprawa kondycji fizycznej i finansowej rodzin oraz społeczności o najniższych dochodach. Organizatorzy szukają projektów i działań z czterech obszarów:

  • Dostępu: działania poprawiające możliwości korzystania przez społeczności o najniższych dochodach z przystępnej cenowo i zdrowej żywności,
  • Przystępności: działania zwiększające przystępność cenową żywności,
  • Dostępności: rozwiązania w łańcuchu dostaw żywności korzystne dla społeczności np. ze względu na tworzenie nowych miejsc pracy czy przedsiębiorstw.
  • Odporności: Zwiększenie dostępnych zasobów umożliwiających społecznościom o niskich dochodach lepsze przygotowanie się i reagowanie na zmniejszenie bezpieczeństwa żywnościowego w czasie kryzysu.

Wśród nich może znaleźć się także Twoja innowacja społeczna!

Zgłoszenia można przesyłać do 22 marca 2023 do godziny 20:00 czasu środkowoeuropejskiego przez formularz na stronie: https://citi.fluxx.io/apply/Challenge

Szczegóły programu Global Innovation Challenge opisane są na stronie: https://www.citigroup.com/global/foundation/programs/global-innovation-challenge

Skip to content