Fundusze UE
RP
UE

Jakim typem innowatorki społecznej lub innowatora społecznego jesteś?

Innowacje społeczne robią ludzie z innymi ludźmi dla innych ludzi. Dla kogo konkretnie są robione innowacje społeczne? – to łatwo powiedzieć – wystarczy otworzyć bazę innowacji społecznych i spojrzeć na wachlarz wyboru grupy docelowej. Osobami, dla których najczęściej powstają sprytne rozwiązania są osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, osoby z grup defaworyzowanych lub ci, którzy znajdują się w jakimś kryzysie lub w wielkiej potrzebie. Innowacje powstają po to, żeby ich życie było łatwiejsze.

A kim są ci, którzy tworzą innowacje?

Miałem szansę poznać dotąd bardzo wielu innowatorów i wiele innowatorek społecznych (w dalszej części, dla ułatwienia, będę naprzemiennie używał tylko jednej formy). Poznałem ich motywacje, historie, przygody z innowacjami oraz same ich wynalazki. Bardzo ciekawe było dla mnie to, że niemal zawsze już w pierwszych zdaniach rozmowy wyłaniała się energia, która była w danej osobie źródłem jej innowacyjnego napędu. Generalnie – jak się okazuje – ta energia ma swoje cztery oblicza:

1. Robię to, bo dobrze znam się na rozwiązaniach

To typ innowatorki, która czerpie mnóstwo frajdy z rozwiązywania problemów, supełków, sytuacji bez wyjścia. Czasem sama wyszukuje problemy do rozwiązania, a czasem bierze zmartwienia innych i kombinuje, jak pomóc. Taka osoba jest bardzo kreatywna i analityczna. Posiada dużą umiejętność logicznego myślenia oraz ma elastyczne podejście do rozwiązywania problemów. Z reguły jest również cierpliwa – no i co oczywiste – nie boi się wyzwań.

Jej proces rozwiązywania problemów może obejmować analizę problemu ze wszystkich możliwych perspektyw, wykorzystywanie kreatywnych strategii i narzędzi oraz eksperymentowanie z różnymi podejściami. Działa nieszablonowo. Umie nie raz zaskoczyć, proponując rozwiązania na pierwszy rzut oka kontrowersyjne, które potem okazują się świetnie działać. Jest też otwarta na współpracę z innymi ludźmi i chętnie korzysta z różnorodnych źródeł wiedzy i doświadczeń, ale też nie potrafi działać w pojedynkę. Najważniejszą cechą tej osoby jest jednak determinacja i nieustępliwość w dążeniu do znalezienia satysfakcjonującego rozwiązania, nawet jeśli wymaga to czasu i wysiłku.

W świecie innowacji społecznych taka osoba zjawia się na chwilę, żeby zaprojektować rozwiązanie i pokazać, jak ono działa. Po czym znika, żeby zająć się innym problemem – czasami gatunkowo zupełnie odmiennym od wcześniejszego. Zdarza się jednak, że tworzenia społecznych wynalazków staje się dla tej osoby nowym hobby.

2. Robię to, bo dobrze znam się na problemie

To typ innowatora, który jest zżyty z problemem lub potrzebą np. rodzic dziecka z niepełnosprawnością lub osoba organizująca jakąś usługę społeczną. Osoba ta posiada nieprzeciętne doświadczenie problemu o charakterze społecznym, który negatywnie wpływa na jej życie lub życie jej społeczności. Cechuje ją silna motywacja do znalezienia rozwiązania i poprawy swojej sytuacji; szuka sposobu, żeby pomóc sobie i przy okazji innym, którzy znajdują się w podobnym położeniu.

Osoba taka często skupia wokół siebie innych z podobnymi doświadczeniami. Tworzy społeczność, rozmawia z ekspertami, osobami, które doświadczyły podobnych problemów, oraz z przedstawicielami organizacji zajmujących się tematem. Ma często doświadczenia rzecznicze w kontaktach z władzami lokalnymi i państwowymi. Działa aktywnie, by dzielić się swoją historią i doświadczeniami z innymi, aby zwiększyć świadomość problemu.

W świecie innowacji społecznych jest to osoba, która gości często na dłużej. Chce do skutku szukać rozwiązania (często nie jednego!) dla swojego problemu. Niekiedy do rozwiązania ma dłuższą drogę, gdyż bogaty bagaż doświadczeń potrafi przesłonić możliwe skróty i wytrychy. Ale mimo ewentualnych pierwszych porażek osiąga cel. W ekosystemie innowacji ten typ innowatora ma potencjał do budowania własnych systemów i sieci skupionych wokół danego problemu.

3. Robię to, bo dobrze znam się na metodzie

To typ innowatorki, która jest utalentowana w jakiejś dziedzinie lub posiada dużą, unikalną wiedzę na jakiś temat i bardzo chce, żeby ten jej zasób przydał się do czegoś innym – w tym, żeby pomógł zaspokoić ważną potrzebę danej grupy społecznej. Osoba ta ma zazwyczaj w sobie żar i pasję, żeby dzielić się tym, co w sobie wypracowała i chce zarażać swoją pasją innych. Jest mocno zaangażowana w swoją dziedzinę i stara się budować wokół niej społeczność.

Jest to w stu procentach osoba bardzo kreatywna, która nie tylko rozwija twórczo swoją pasję, ale także poszukuje sposobu wykorzystania swojego talentu w innowacyjny sposób.

W świecie innowacji społecznych jest to osoba, która chce wykorzystać dla swojego rozwoju szanse, jakie daje rozbudowany ekosystem IS – kontakty, instytucje, ekspertki i eksperci, pieniądze, itp. – i jednocześnie przekształcić swoje zasoby w rozwiązanie innowacyjne jakiegoś społecznego wyzwania. Będzie to np. pasjonat gier terenowych, który będzie chciał opracować innowację wykorzystującą tę technikę albo osoba zakochana w wycinankach ludowych, która będzie próbowała wpisać tę sztukę w jakieś nowe rozwiązanie np. na zajęcia manualne dla seniorów.

Bez tego typu innowatorek świat innowacji na pewno nie miałby tylu kolorów i wrażliwości.

4. Robię to, bo dobrze znam się… z ludźmi

Jest też ten czwarty typ innowatorów – to osoby grające zespołowo. Pełnią ważne role w swoich zespołach – uzupełniają kompetencje, dają dodatkowe niezbędne ręce do pracy, wspierają liderów i liderki lub organizują pracę całej grupy. Być może nie dźwigają na sobie całej odpowiedzialności za projektowanie innowacji, ale bez nich innowacja nie mogłaby się udać.

Osoba typu czwartego swoją historię zaczyna od tego, że jest w świecie innowacji społecznych z tego powodu, że robi to ich przyjaciółka, przyjaciel, koleżanka z pracy lub inna osoba, z którą lubi razem działać. Chce to wyzwanie robić razem. Innowacje przygotowywane przez zespoły osób, które mają silne relacje zazwyczaj są znacznie trwalsze od tych wypracowywanych w pojedynkę, a często też lepiej działają. Stoi za nimi bowiem wiele wspólnych dyskusji, przeżyć, a nawet napięć. W tych warunkach wykuwane innowacje czują się najlepiej.

Sprawdź, jakim typem innowatorki lub innowatora jesteś.

Zapraszam Cię do testu-zabawy. Odpowiedz na 10 pytań. Wybierz w każdym pytaniu tylko jedną odpowiedź. Zapisz lub zapamiętaj literę odpowiedzi. Na koniec policz wszystkie odpowiedzi A, B, C i D. Sprawdź, która litera została przez Ciebie wybrana najczęściej. Na koniec przeczytaj klucz do odpowiedzi. Przyjemnej zabawy!

1. Co jest dla Ciebie ważniejsze: znalezienie nowatorskiego rozwiązania czy zrozumienie korzeni problemu?
A. Znalezienie nowatorskiego rozwiązania.
B. Zrozumienie korzeni problemu.
C. Oba elementy są dla mnie równie istotne.
D. Ważne jest dla mnie wspólne rozwiązanie problemu z innymi.

2. Kiedy podejmujesz decyzje społeczne, co jest dla Ciebie najważniejsze?
A. Oryginalność i innowacyjność.
B. Analiza problemu i jego konsekwencji.
C. Związek z moją pasją społeczną.
D. Współpraca z innymi i działania zespołowe.

3. Jak reagujesz na sytuacje, w których Twoje pomysły są odrzucane?
A. Poszukuję nowych pomysłów i rozwiązań.
B. Analizuję feedback i staram się dostosować pomysły.
C. Nie zrażam się i dalej robię swoje.
D. Szukam oparcia w innych i wspólnych rozwiązań.

4. Jaką rolę pełnisz w grupie ludzi pracujących nad projektem społecznym?
A. Pomysłodawca nietypowych rozwiązań.
B. Analizator problemów i ich źródeł.
C. Osoba, która wnosi pasję i zaangażowanie w swoją dziedzinę.
D. Koordynator współpracy i działań zespołowych.

5. Sytuacja: lokalna społeczność potrzebuje bardziej zrównoważonych praktyk ekologicznych. Jak reagujesz?
A. Organizujesz kampanię edukacyjną, która promuje proekologiczne zachowania i zmiany w stylu życia.
B. Przeprowadzasz badania dotyczące wpływu działań lokalnych na środowisko, identyfikując obszary do poprawy.
C. Wykorzystujesz swoje zasoby, aby przyciągać uwagę do kwestii ekologicznych i inspirować innych do działania.
D. Organizujesz grupę ekologiczną, która wspólnie opracowuje plany zrównoważonego rozwoju dla społeczności.

6. Sytuacja: w Twoim mieście brakuje programów integracyjnych dla różnych grup społecznych. Jak reagujesz?
A. Sprawdzam w Internecie jak robią to gdzieś indziej i wdrażam to rozwiązanie w mieście.
B. Na początku robię wszystko, aby zidentyfikować konkretne potrzeby i zaproponować dostosowane programy.
C. Wykorzystuję wszystkie moje zasoby i doświadczenie, aby tworzyć programy integracyjne oparte na sztuce.
D. Nawiązuję kontakt z lokalnymi liderami społeczności i razem planujemy programy integracyjne.

7. Co motywuje Cię do działania społecznego?
A. Pragnienie znalezienia nowatorskich rozwiązań.
B. Zrozumienie i rozwiązanie problemów społecznych.
C. Pasja i miłość do konkretnego obszaru działań społecznych.
D. Chęć współpracy z innymi dla dobra społeczeństwa.

8. Sytuacja: Twoja lokalna społeczność potrzebuje zaangażowania w obszarze edukacji. Jakie podejście wybierasz?
A. Organizuję warsztaty kreatywności i edukacyjne gry, aby uczynić naukę bardziej atrakcyjną.
B. Analizuję lokalny system edukacyjny, identyfikując konkretne obszary, które wymagają poprawy.
C. Angażuję lokalnych pasjonatów: artystki i artystów, osoby odnoszące sukcesy w sporcie, hobbystów i hobbystki, aby stworzyć angażujące i uwrażliwiające programy edukacyjne.
D. Tworzę lub dołączam do grupy wsparcia z lokalnymi liderkami i liderami, aby wspólnie opracować strategię poprawy edukacji.

9. Sytuacja: w Twojej okolicy brakuje miejsc, gdzie mieszkańcy mogą się spotykać i rozwijać społeczność. Jak reagujesz?
A. Skupiam się na szybkim znalezieniu sprytnego rozwiązania, które może skutecznie zlikwidować problem.
B. Skupiam się na problemie – staram się zrozumieć, skąd się wziął. Dopiero to pozwoli mi myśleć o rozwiązaniu.
C. Sprawdzam, czy to, na czym się znam i co umiem może się jakoś przydać do rozwiązania problemu.
D. Skupiam się na ludziach – patrzę, kogo to dotyczy i z kim mogę działać na rzecz rozwiązania problemu.

10. Jak spędzasz wolny czas?
A. Próbuję rozwiązywać trudne zagadki.
B. Często zastanawiam się nad różnymi problemami.
C. Pracuję nad rozwijaniem mojej pasji.
D. Często angażuję się w projekty zespołowe.

Wynik testu

Jeśli masz przewagę odpowiedzi „A”, jesteś osobą, która lubi rozwiązywać zagadki, szukać rozwiązania problemu lub pomagać innym poszukiwać dobrych rozwiązań. Masz talent do znajdowania wyjścia z trudnej sytuacji. To, co daje ci moc, to świadomość, że jest gdzieś nierozwiązane równanie, na które to właśnie ty możesz znaleźć odpowiedź. Twoje cechy mogą pomóc wielu osobom mieć lepsze życie, dzięki rozwiązaniom, które znajdziesz. Jesteś ważną osobą dla świata innowacji społecznych!

Jeśli większość twoich odpowiedzi to „B”, to najprawdopodobniej jesteś osobą, która od dawna żyje blisko jakiejś trudnej sytuacji. Wiesz dobrze, na czym ona polega i co można zrobić, żeby systemowo to poprawić. Prawdopodobnie jesteś ekspertką lub ekspertem w dziedzinie, której dotyczy trudna sytuacja. Inne osoby chętnie korzystają z twojego doświadczenia i wiedzy. Być może nie masz dosyć zasobów, żeby doskonalić rozwiązanie lub go upowszechniać, bo ważna jest dla ciebie poprawa sytuacji, której sam lub sama doświadczasz. Bez ciebie jednak wiele innowacyjnych pomysłów dotyczących twojej dziedziny nie powstanie lub nie będzie dosyć dobre. Jesteś ważną osobą dla świata innowacji społecznych!

Jeśli większość twoich odpowiedzi to „C”, to najprawdopodobniej jesteś osobą, która ma wielki talent i posiada pasję, której poświęca sporą część życia. Jesteś dla wielu inspirującym przykładem tego, jak można wykorzystać swoje talenty i umiejętności do tworzenia pozytywnych zmian w świecie. Pokazujesz, że każda osoba może mieć wpływ na otaczającą nas rzeczywistość. Jesteś osobą kreatywną, altruistyczną i pełną pasji, która pragnie czynić dobro i zmieniać świat na lepsze. Twoje odwaga i determinacja inspirują innych do działania. W każdym swoim pomyśle i działaniu chcesz zawrzeć część siebie i swoją pasję. Jesteś ważną osobą dla świata innowacji społecznych!

Jeśli większość twoich odpowiedzi to „D”, to najprawdopodobniej jesteś osobą, która uwielbia być częścią grupy, zespołu lub społeczności. Działanie w osamotnieniu nie sprawia Ci satysfakcji. Jesteś osobą empatyczną, komunikatywną, otwartą i zdolną do współpracy. Umiesz świetnie współpracować i koordynować działania w celu osiągnięcia wspólnych celów. Dzięki Twojej zdolności do zrozumienia i współodczuwania potrzeb innych ludzi, grupa, w której jesteś działa. Dzięki Tobie mogą powstawać lepsze rozwiązania. Jesteś ważną osobą dla świata innowacji społecznych!

Krzysztof Alcer

wiceprezes FISE, koordynator „Katalizatora innowacji społecznych” w FISE, edukator praw człowieka, aktywista.

Skip to content