Fundusze UE
RP
UE

A compendium of innovation methods

Wydawca: Nesta

Rok publikacji: 2019

Autorzy: Kirsten Bound, Geoff Mulgan

Kompendium przygotowane przez zespół Nesty zawiera opisy różnych technik, narzędzi oraz procesów, które pomagają w rozwoju nowych pomysłów. Wszystkie zostały sprawdzone w praktyce przez Nestę na przestrzeni ostatnich 10 lat. W kompendium znalazły się opisy m.in. programów akceleracyjnych, nagród za podjęcie wyzwania, crowdfundingu, eksperymentowania, mapowania innowacji, prototypowania, grantów na przeskalowywanie innowacji, laboratoriów innowacji społecznych i publicznych.

Skip to content