Fundusze UE
RP
UE

Wstecz Dylematy praktyczne. Subiektywny poradnik ewaluacji mikroinnowacji społecznych

Wydawca: Fundacja Stocznia

Rok publikacji: 2023

Autorzy: Maciej Onyszkiewicz i Barbara Tołłoczko-Suchańska

Ze wstępu:

Publikację kierujemy do wszystkich osób, które angażują się w rozwój innowacji społecznych. Pisaliśmy ją w szczególności z myślą o przedstawicielach inkubatorów innowacji społecznych finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, a zwłaszcza koordynatorów tych projektów i ewaluatorów innowacji, dlatego omawiane przez nas schematy postępowania i konkretne przykłady są specyficzne dla tych podmiotów. Liczymy jednak, że również osoby zajmujące się ewaluacją innowacji w innych kontekstach znajdą w subiektywnym poradniku coś dla siebie.

Naszym celem jest pomoc czytelnikom w zaplanowaniu i zrealizowaniu ewaluacji użytecznej z perspektywy inkubatora. Wierzymy, że choć w publikacji przede wszystkim przedstawiliśmy wiele nierozstrzygniętych dylematów, to jej lektura pomoże w lepszym zrozumieniu, po co ewaluować innowacje społeczne i jak zaplanować ten proces. Ta inspiracja nie będzie jednak efektem samej lektury (wszak niewiele w niej gotowych odpowiedzi), tylko refleksji, która zgodnie z naszą intencją powinna jej towarzyszyć.

  • W pierwszym rozdziale przedstawiamy kontekst, który pozwoli lepiej zrozumieć kolejne części książki. Piszemy w nim o tym, czym są inkubatory innowacji społecznych, a czym mikroinnowacje (i jak różnią się od makroinnowacji), oraz jak rozumiemy ewaluację, a w szczególności ewaluację mikroinnowacji społecznych.
  • W drugim rozdziale omawiamy dwie kluczowe według nas funkcje ewaluacji, a także katalog powiązanych z nimi celów i wartości. Odpowiedź na pytanie, jaką funkcję ma spełniać ewaluacja w danym inkubatorze, w największym stopniu wpłynie na to, jak rozstrzygnąć zaprezentowane dylematy.
  • W trzecim rozdziale pokazujemy przykłady rozwiązań, które według nas warto wykorzystywać w procesie ewaluacji mikroinnowacji społecznych.
  • W czwartym rozdziale przedstawiamy kilka zidentyfikowanych przez nas modeli ewaluacji w inkubatorach innowacji społecznych. To, na jaki model ewaluacji się zdecydować, to kolejne z „wielkich pytań” ewaluacji mikroinnowacji społecznych.

 

Skip to content