Fundusze UE
RP
UE

Wstecz Innowacje społeczne dla dostępności

okładka publikacji "Innowacje społeczne dla dostępności"

Wydawca: ROPS Kraków, Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Rok publikacji: 2023

Autorzy: Agnieszka Bryndza-Stabro, Joanna Piwowońska i inni

Publikacja podsumowuje doświadczenia zdobyte przez twórców_ynie Inkubatora Dostępności w tworzeniu nowatorskich rozwiązań dla osób o specjalnych potrzebach – na przykład osób z niepełnosprawnościami czy seniorów. Jak zauważają autorki i autorzy: „dostępność pozwala osobom o zróżnicowanych potrzebach (…) korzystać z otaczającego ich środowiska na równi z innymi. Jest warunkiem ich niezależnego, samodzielnego życia i uczestnictwa w życiu społecznym.”

Po lekturze publikacji czytelnik_czka dowie się o relacjach między innowacjami społecznymi a dostępnością, idei projektowania uniwersalnego. Pozna też autorskie podejście członków_iń Inkubatora Dostępności, które znajduje swoje odzwierciedlenie w najciekawszych rozwiązaniach testowanych w ramach inkubatora , między innymi w Paszporcie pacjenta z chorobą rzadką, mobilnym placu zabaw, czy Wibraapie – aplikacji do odczuwania dźwięku przez wibracje dla osób g/Głuchych.

https://rops.krakow.pl/mpliki/IS/PUBLIKACJA_Innowacje_spoeczne_dla_dostepnosci_FINAL.pdf

Skip to content