Fundusze UE
RP
UE

Wstecz Odpowiedzialna innowacja społeczna

Wydawca: Fundacja Stocznia

Rok publikacji: 2023

Autorzy: Katarzyna Sadło

Publikacja dotyczy bardzo ważnego tematu przy projektowaniu i wdrażaniu innowacji – odpowiedzialności twórców innowacji wobec wszystkich zaangażowanych stron – zarówno pracowników, współpracowników i wolontariuszy, jak i użytkowników innowacji, odpowiedzialności za finanse, dane osobowe i komunikację oraz prawa autorskie.

Ze wstępu:
Planując i wdrażając innowacje społeczne, najbardziej skupiamy się na ich merytorycznej stronie, bo same są wystarczająco dużym wyzwaniem, żeby zaprzątać sobie głowę formalnościami, które postrzegamy jako zbędne ograniczenia w realizacji naszych ambitnych celów. Ostatnią więc rzeczą, o której chcemy myśleć podczas realizacji wizji naprawienia kawałka rzeczywistości, są dodatkowe obowiązki, które niepotrzebnie odzierają twórczy proces z połowy jego atrakcyjności. Rozumiem to i podzielam, dlatego z pewną nieśmiałością przedstawiam krótki przewodnik po tym, co jeszcze warto – lub co koniecznie trzeba – wziąć pod uwagę przy realizacji najbardziej ambitnych i obiecujących innowacji społecznych.

Niektóre z omawianych w poradniku tematów są po prostu prawnym obowiązkiem, którego niedopełnienie może się wiązać z często poważnymi sankcjami, inne mają wymiar przede wszystkim etyczny, ale też są ważne, jeśli chcemy mieć pewność, że wdrażamy innowację mądrze, odpowiedzialnie i z dbałością o wszelkie możliwe skutki uboczne dla osób z niej korzystających oraz dla reszty społeczeństwa. Zdaję sobie sprawę, że duża część tego, co tutaj piszę, może być już Czytelnikom i Czytelniczkom znana, ale z mojego doświadczenia w pracy z organizacjami społecznymi oraz innowatorami i innowatorkami niektóre omawiane tu obszary ciągle nie są do końca rozumiane i zaopiekowane.

Czarno-biały portret Katarzyny Sadło (autorki).
Katarzyna Sadło

Trenerka i konsultantka pracująca z organizacjami pozarządowymi, podmiotami ekonomii społecznej i innowacjami społecznymi. Szkoli i doradza jak działać skutecznie, odpowiedzialnie i zgodnie z prawem.

Skip to content