Fundusze UE
RP
UE

Wstecz Prawa autorskie w inkubatorach innowacji społecznych

Wydawca: Fundacja Stocznia

Rok publikacji: 2023

Autorzy: Natalia Mileszyk

Ze wstępu:

Publikacja ta jest zbiorem wiedzy i praktycznych podpowiedzi na temat prawa autorskiego w procesie rozwijania innowacji społecznych. Powstała przede wszystkim z myślą o osobach, które wspierają nowatorskie rozwiązania w inkubatorach innowacji społecznych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Konstrukcja podręcznika i niektóre rozdziały są osadzone właśnie w tym kontekście, jednak duża część treści to wiedza uniwersalna, która może przydać się każdemu, kto chce dowiedzieć się więcej o prawie autorskim i licencjach Creative Commons.

Prawo autorskie jest zagadnieniem budzącym sporo kontrowersji i konfuzji. Zastanawiając się nad jego istotą, często mówimy o kompromisach, próbie pogodzenia różnych, często sprzecznych, interesów twórców, odbiorców i posiadaczy praw. Przy tej okazji pojawia się zazwyczaj sporo konkretnych wątpliwości.Co w zasadzie powinno być objęte ochroną? Do czego uprawniony jest twórca? Czy traktowanie prawa autorskiego jako monopolu twórcy może mieć zastosowanie w przypadku utworów powstających za publiczne pieniądze? Co to znaczy otwartość?

W naszym poradniku staramy się przedstawić odpowiedzi na te pytania. Wierzymy, że znajomość przepisów pozwoli inkubatorom sprawniej i bezpieczniej poruszać się po meandrach prawa autorskiego oraz sprawi, że będzie ono stosowane z pożytkiem dla rozwoju innowacji.

Skip to content