Fundusze UE
RP
UE

Wstecz Wspieramy wspierających. Innowacja społeczna „Pakiet Opieki Wytchnieniowej dla nieformalnych opiekunek i opiekunów osób niesamodzielnych”

Wydawca: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych i Fundacja Stocznia

Rok publikacji: 2023

Autorzy: Maria Świetlik

Przedstawiamy w tej publikacji program wsparcia opiekunek i opiekunów nieformalnych przeznaczony jest dla organizacji zajmujących się diagnozowaniem problemów społecznych i działaniami na rzecz ich rozwiązania lub minimalizowania, działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnością, seniorów, lokalnej społeczności. Z kolejnych rozdziałów dowiecie się, jak może wyglądać taki program i jak w jego realizacji wykorzystać zasoby systemu pomocy społecznej i społeczności.

W tym celu sięgniemy po doświadczenia osób, które zorganizowały wsparcie dla opiekunek i opiekunów w ramach testowej innowacji społecznej skierowanej do opiekunek osób starszych. Autorski program „Pakietu Opieki Wytchnieniowej” opracowała i wdrożyła Blanka Długi, koordynatorka zespołu grupowej metody pracy socjalnej, a także inne osoby pracujące w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rybniku. Powstanie innowacji i jej rozwój był wspierany przez Generator Sieci Wsparcia Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”. Autorką publikacji „Wspieramy Wspierających” jest Maria Świetlik.

Skip to content