Wstecz Impact Hub

www.impacthub.net

Od ponad 15 lat działają jako katalizator działań przedsiębiorczych. Zaczynając od jednej społeczności, w jednym mieście, obecnie są ogólnoświatową siecią zrzeszającą 24,5 tys. osób, w ponad 100 społecznościach w ponad 60 krajach na 5 kontynentach.

Widząc potrzebę zmian i wierząc, że ich wprowadzenie jest możliwe jedynie wspólnymi wysiłkami, Impact Hub łączy przedsiębiorców i innowatorów z dużymi organizacjami, inwestorami i sektorem publicznym tak aby zwiększyć skalę wprowadzanych rozwiązań.

Innowator z pomysłem lub istniejącym programem, który wymaga ustrukturyzowania może zgłosić chęć otworzenia Impact Hubu w swojej społeczności. Na zasadzie start-upu innowator otrzyma wsparcie w tworzeniu przestrzeni i budowaniu społeczności przedsiębiorców. Organizacja oferuje również szkolenia i programy edukacyjne, analizę rynku i dostęp do ogromnej sieci innych innowatorów i ich doświadczenia.

https://impacthub.net/about-us-open-an-impact-hub/#1658388732295-5271ff07-1666

Przykładem Impact hubu jest Impact Hub Dakar, który wspiera innowacyjną młodzież w Senegalu, gdzie powstaje coraz więcej projektów związanych z poprawieniem warunków sanitarnych, walką z zanieczyszczeniem i ograniczeniem odpadów z tworzyw sztucznych jednak wsparcie technologiczne i możliwości inkubacji tych pomysłów są wciąż ograniczone.  W ramach programu „The Circle” Impact Hub w Dakarze zaoferował wsparcie w rozwoju pomysłów dotyczących eko-budownictwa czy ekologicznych toalet. Na zakończenie programu i po Demo Day, kiedy uczestnicy zaprezentowali postępy poczynione w czasie udziału w programie, 3 zwycięskie projekty zostały nagrodzone możliwością finansowania. Przykłady projektów biorących udział w programie to: ekologiczna toaleta, która poprawiła poziom higieny ale także umożliwiła oczyszczanie ścieków i użycie wody do nawadniania gospodarstw domowych a także umożliwiła produkcję biogazu z odchodów.

Inny projekt polegał na użyciu kaktusa w tworzeniu biogazu a następnie transformowaniu go w elektryczność  a jeszcze inny na budowie ekologicznych, samowystarczalnych domów, gdzie za budulec służy surowa ziemia, słoma i bambus a wyposażenie obejmuje urządzenie do zbierania wody deszczowej.

Tagi