Fundusze UE
RP
UE

Wstecz Asystent studenta z ASD

Skalowanie Innowacji „Tłumacz/adwokat społeczny – asystent osoby z ASD” autorstwa Fundacji Aktywnych FURIA poprzez wdrożenie na kilkudziesięciu szkołach wyższych w Polsce innowacyjnego modelu współpracy uczelni ze studentami z zaburzeniami ze spektrum aut
Zdjęcie Asystent studenta z ASD

Kategorie

Kto za tym stoi?

Typ innowatora
Podmiot prawny
Imię i nazwisko lub nazwa innowatora/ów
DGA S.A.
Miejscowość, w której znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziby innowatora/ów
Poznań
Instytucja wspierająca rozwój innowacji
string(3) "491" string(36) "2efc063e-4a3e-4842-a03a-02b8d977f64b"
Wielkopolskie innowacje społeczne [2016-2019]
Kontakt w sprawie innowacji

Tel.: 61 859 59 00;

E-mail: dgasa@dga.pl;

Strona: www.dga.pl;

Adres korespondencyjny: ul. Towarowa 35, 61-896 Poznań.

O innowacji

Charakter innowacji
Model organizacyjny
Problem, na który odpowiada innowacja

Według badań przeprowadzonych m.in. przez rzecznika Praw Obywatelskich studenci z niepełnosprawnościami psychicznymi są praktycznie niewidoczni na uczelniach wyższych, a ich specjalne potrzeby rzadko są brane pod uwagę w działaniach na rzecz zapewnienia równego dostępu do nauki. Dzieje się tak dlatego, że studenci neuronietypowi często unikają zauważania, starając się uniknąć negatywnych reakcji otoczenia oraz stygmatyzacji. Rzadko też korzystają z usług biur ds. osób z niepełnosprawnościami, próbując radzić sobie samodzielnie na swoich wydziałach lub z pomocą swoich bliskich. W związku z tym, wielu z tych studentów zostaje bez wsparcia i często rezygnuje z kontynuowania nauki.

Opis innowacji przed skalowaniem znajduje się tutaj.

Jak działa innowacja?

W ramach projektu zaoferowano studentom i studentkom z ASD poradnictwo oraz usługi asystenckie. Zakres i częstotliwość wsparcia ustalana jest indywidualnie i może dotyczyć różnych obszarów związanych ze studiowaniem, np. załatwianie spraw w dziekanacie, poruszanie się po mieście, relacje z osobami prowadzącymi zajęcia, planowanie nauki oraz czasu wolnego. Korzystanie ze wsparcia nie wymaga orzeczenia o niepełnosprawności i diagnozy spektrum zaburzeń autystycznych. Każda studentka i każdy student, którzy podejrzewają u siebie ASD, mogą wziąć udział w projekcie i otrzymać wsparcie. W ramach projektu prowadzone są również prace nad nad rozpowszechnieniem wiedzy o spektrum zaburzeń autystycznych.

Komu służy innowacja?
  • Studenci oraz osoby zakwalifikowane do rozpoczęcia studiów, którzy w okresie ostatnich 5 lat korzystały (bądź korzystają aktualnie) z pomocy specjalistycznej, psychologicznej bądź też są pod opieką organizacji zrzeszającej osoby z ASD.

Kto może wdrażać innowację?
  • Uczelnie wyższe.

Produkty powstałe w wyniku testowania
  • Raport końcowy;

  • model asystenta studenta z ASD;

  • scenariusz warsztatu

    szkoleniowego dla przyszłych asystentów;

  • materiały informacyjne skiero

    wane do studentów i pracowników uczelni.

Rezultaty osiągnięte w wyniku testowania

W ramach testowania udało się realnie poprawić sytuację wielu studentów ze spektrum autyzmu. 79 studentów z ASD otrzymało wsparcie w komunikacji ze środowiskiem akademickim, co pomogło zrekompensować ich trudności społeczne i ograniczyć zakłócenia w procesie studiowania. U 68 nastąpił wzrost kompetencji społecznych i umiejętności radzenia sobie w życiu zawodowym. Przyczyniło się to do zwiększenia pewności siebie i poziomu samodzielności osób z ASD.

W czasie trwania projektu 42 osoby zdobyły wiedzę w zakresie lidera adwokata studenta z ASD. Powstało też 48 sieci adwokatów studentów z ASD.

Pliki do pobrania

Jeśli nie zaznaczono inaczej, materiały na stronie udostępniane są na licencji Creative Commons Attribution 4.0 License, a kod i oprogramowani na licencji GNU General Public License v.3. Więcej informacji w Regulaminie.

Chcesz się dowiedzieć więcej o innowacji? Napisz do nas!

Please fill out this field

Please fill out this field

Please fill out this field

Please fill out this field

Wysyłanie...

Twoja wiadomość została wysłana.

Niestety wystąpił błąd podczas wysyłki. Spróbuj jeszcze raz lub skontaktuj się z nami.

Skip to content