Fundusze UE
RP
UE

Wstecz Lokalny Model Współpracy

Lokalny Model Współpracy w zakresie ochrony praw konsumentów z niepełnosprawnościami.
Zdjęcie Lokalny Model Współpracy

Kategorie

Kto za tym stoi?

Typ innowatora
Podmiot prawny
Imię i nazwisko lub nazwa innowatora/ów
Fundacja Fuga Mundi
Miejscowość, w której znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziby innowatora/ów
Lublin
Instytucja wspierająca rozwój innowacji
string(3) "491" string(36) "4f267c49-a45a-4637-a726-1670421d958c"
Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych [2016-2019]
Kontakt w sprawie innowacji

Fundacja Fuga Mundi:

Telefon: +81 534 26 01;

E-mail: ffm@ffm.pl;

Adres korespondencyjny: ul. Hutnicza 20B, 20-218 Lublin.

O innowacji

Charakter innowacji
Model organizacyjny
Problem, na który odpowiada innowacja
Innowacja odpowiada na problem niskiej świadomości praw konsumenckich wśród osób z niepełnosprawnościami. Wynika on z utrudnionego dostępu do informacji oraz sposobu ich przekazywania – niedostosowanego do potrzeb i możliwości osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami.
Jak działa innowacja?

Osoby z niepełnosprawnościami i/lub seniorzy otrzymują informacje na temat możliwości ochrony przed złymi skutkami m.in. zawieranych umów czy dokonywanych zakupów. Asystenci osób z niepełnosprawnościami, pracownicy socjalni i inne osoby wspierające otrzymują narzędzia wzmacniające pozycję konsumentów z niepełnosprawnościami poprzez popularyzowanie wiedzy i edukację w zakresie ich praw i obowiązków. Z wypracowanych rozwiązań z zakresu edukacji ekonomicznej mogą korzystać różne grupy wiekowe, w tym osoby znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, oraz ofiary przestępstw i nadużyć ekonomicznych.

Komu służy innowacja?
 • Osoby z niepełnosprawnościami;

 • seniorzy;

 • ofiary przestępstw i nadużyć ekonomicznych.

Kto może wdrażać innowację?
 • Instytucje publiczne udzielające wsparcia osobom niepełnosprawnym;

 • organizacje pozarządowe.

Produkty powstałe w wyniku testowania
 • Lokalny Model Współpracy;

 • broszura informacyjna “Poradnik dla osób niepełnosprawnych. I ty jesteś konsumentem”;

 • platforma internetowa przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (edukacyjne treści przygotowane wg zasad easy to read, z wykorzystaniem tłumacza języka migowego, z możliwością powiększenia czcionki i w wersji mówionej), zawierająca informacje z zakresu praw konsumentów wraz z danymi kontaktowymi do instytucji i podmiotów udzielających wsparcia, programem i scenariuszami warsztatów grupowych i indywidualnych;

 • wytyczne dot. pracy asystentów osób z niepełnosprawnościami, pracowników socjalnych i innych użytkowników modelu w zakresie edukacji i upowszechniania wiedzy dot. praw konsumentów;

 • scenariusze warsztatów edukacyjnych z zakresu praw konsumenckich osób z niepełnosprawnościami.

Rezultaty osiągnięte w wyniku testowania

Odbiorcy uzyskali przystępny dla osób z niepełnosprawnościami i seniorów dostęp do informacji z zakresu wiedzy konsumenckiej (edukacyjne treści przygotowane wg zasad easy to read, z wykorzystaniem tłumacza języka migowego, z możliwością powiększenia czcionki i w wersji mówionej).

Ocena skuteczności innowacji
Zdecydowanie pozytywna
Czy innowacja została wybrana do upowszechniania?
Tak

Jak wdrożyć innowację?

Kto jest niezbędny do wdrożenia innowacji?
 • Opiekunowie osób z niepełnosprawnościami i/lub osób starszych;

 • pracownicy instytucji publicznych odpowiedzialnych za wsparcie OzN i seniorów;

 • pracownicy organizacji pozarządowych i ośrodków pomocy społecznej;

 • osoby przeprowadzające warsztaty;

 • asystenci OzN.

Co jest niezbędne do wdrożenia innowacji?
 • Profesjonalna platforma internetowa z edukacyjnymi treściami nt. praw konsumenckich;

 • scenariusze warsztatów.

Pliki do pobrania

Jeśli nie zaznaczono inaczej, materiały na stronie udostępniane są na licencji Creative Commons Attribution 4.0 License, a kod i oprogramowani na licencji GNU General Public License v.3. Więcej informacji w Regulaminie.

Chcesz się dowiedzieć więcej o innowacji? Napisz do nas!

Please fill out this field

Please fill out this field

Please fill out this field

Please fill out this field

Wysyłanie...

Twoja wiadomość została wysłana.

Niestety wystąpił błąd podczas wysyłki. Spróbuj jeszcze raz lub skontaktuj się z nami.

Skip to content