Fundusze UE
RP
UE

Wstecz Masz wpływ na własne życie – animacja drogą do samodzielności

Instytucja animatora, który pomaga osobom z niepełnosprawnościami w załatwianiu podstawowych spraw.
Zdjęcie Masz wpływ na własne życie – animacja drogą do samodzielności

Kategorie

Kto za tym stoi?

Typ innowatora
Podmiot prawny
Imię i nazwisko lub nazwa innowatora/ów
Miasto i Gmina Sztum, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie
Miejscowość, w której znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziby innowatora/ów
Sztum
Instytucja wspierająca rozwój innowacji
string(3) "491" string(36) "4f267c49-a45a-4637-a726-1670421d958c"
Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych
Kontakt w sprawie innowacji

Teresa Bieniek:

Telefon: 602 394 620;

E-mail: t.bieniek@mgopssztum.pl.

O innowacji

Charakter innowacji
Usługa
Problem, na który odpowiada innowacja
Innowacja jest odpowiedzią na problemy osób z niepełnosprawnościami, które ze względu na swój stan zdrowia, miejsce zamieszkania oraz trudną sytuację finansową nie są w stanie aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym.
Jak działa innowacja?

Zadaniem animatora jest wsparcie osoby z niepełnosprawnością w codziennym funkcjonowaniu, m.in. w załatwianiu spraw urzędowych, robieniu zakupów, poszukiwaniu niezbędnych informacji, wspólnym przygotowywaniu posiłków oraz kształtowaniu umiejętności organizacji czasu wolnego. Wymiar oferowanego przez niego wsparcia powinien być stopniowo zmniejszany w skali miesiąca po to, aby osoba z niepełnosprawnością mogła korzystać z większej swobody i poczucia pewności siebie w codziennym funkcjonowaniu. Zadaniem animatora jest również organizowanie pomocy sąsiedzkiej. Dodatkowo organizowane są grupy wsparcia osób z niepełnosprawnościami z udziałem psychologa, które mają na celu nabycie przez uczestników umiejętności nawiązywania relacji.

Komu służy innowacja?

Osoby z niepełnosprawnościami.

Kto może wdrażać innowację?
  • Ośrodki pomocy społecznej;

  • podmioty realizujące zadania z zakresu pomocy społecznej, które są kontraktowane przez samorządy.

Produkty powstałe w wyniku testowania
  • Deklaracja uczestnictwa;

  • formularz diagnozy uczestnika innowacji;

  • formularz planu wsparcia uczestnika;

  • formularz ankiety „pre” i „post”;

  • formularz przebiegu procesu animacji;

  • formularz przebiegu spotkań z psychologiem i terapeutą;

  • arkusz obserwacji sporządzony po każdym miesiącu wsparcia świadczonego przez animatora.

Rezultaty osiągnięte w wyniku testowania

Odbiorcy programu otrzymali możliwość skorzystania z wsparcia animatora w codziennym funkcjonowaniu. Animatorzy uczestniczyli w grupach wsparcia, poprzez rozwiązanie bieżących problemów polepszali jakość wykonywanej przez uczestników pracy. Wymiar oferowanego wsparcia był stopniowo zmniejszany w skali miesiąca po to, aby osoba z niepełnosprawnością mogła korzystać z większej swobody w codziennym funkcjonowaniu. Pozwoliło to zapewnić jej poczucie pewności siebie.

Czy innowacja została wybrana do upowszechniania?
Tak

Jak wdrożyć innowację?

Kto jest niezbędny do wdrożenia innowacji?
Animatorzy, którzy na co dzień będą wykonywali pracę w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnościami.
Co jest niezbędne do wdrożenia innowacji?

Stała opłata pokrywająca koszt wdrożenia innowacji (od 1000 do 1600 złotych miesięcznie na uczestnika, co wynika ze znacznej intensywności wsparcia, która jest zwiększona 3-4 krotnie w stosunku do tradycyjnych działań Ośrodków Pomocy Społecznej) oraz zatrudnienia personelu. Koszt na uczestnika innowacji ulega comiesięcznemu obniżeniu z uwagi na zmniejszenie wymiaru wsparcia świadczonego przez animatora osobie z niepełnosprawnościami.

Pliki do pobrania

Jeśli nie zaznaczono inaczej, materiały na stronie udostępniane są na licencji Creative Commons Attribution 4.0 License, a kod i oprogramowani na licencji GNU General Public License v.3. Więcej informacji w Regulaminie.

Chcesz się dowiedzieć więcej o innowacji? Napisz do nas!

Please fill out this field

Please fill out this field

Please fill out this field

Please fill out this field

Wysyłanie...

Twoja wiadomość została wysłana.

Niestety wystąpił błąd podczas wysyłki. Spróbuj jeszcze raz lub skontaktuj się z nami.

Skip to content