Fundusze UE
RP
UE

Wstecz Mistrzowie są wśród nas

Motywujący system zdobywania osiągnięć dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Zdjęcie Mistrzowie są wśród nas

Kategorie

Kto za tym stoi?

Typ innowatora
Podmiot prawny
Imię i nazwisko lub nazwa innowatora/ów
Fundacja Adapa
Miejscowość, w której znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziby innowatora/ów
Gdynia
Instytucja wspierająca rozwój innowacji
string(3) "491" string(36) "5e15c065-e210-498e-b05b-94adc6f1b883"
Inkubator pomysłów [2020-23]
Kontakt w sprawie innowacji

Danuta Kłopocka:

E-mail: d.klopocka@adapa.pl

Fundacja Adapa:

Telefon: 516 169 639; 512 254 813

E-mail: wtz@adapa.pl, fundacja@adapa.pl.

O innowacji

Charakter innowacji
Model organizacyjny
Problem, na który odpowiada innowacja
Jednym z podstawowych problemów osób z niepełnosprawnością intelektualną (OzNI) jest fakt, że ich rehabilitacja (rewalidacja), nastawiona jest głównie na usunięcie lub złagodzenie dysfunkcji, nie zaś na zwiększanie kompetencji społecznych potrzebnych do aktywnego życia. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną są poddawane ciągłej kontroli, treningowi posłuszeństwa i grzeczności, bez uwzględnienia ich możliwości oraz aspiracji w życiu zawodowym, osobistym i społecznym.
Jak działa innowacja?

Pomysł programu zdobywania tytułów mistrzowskich nawiązuje do psychologicznie udokumentowanej potrzeby kolekcjonowania. W ramach innowacji “Mistrzowie są wśród nas”, osoby z niepełnosprawnością intelektualną, zdobywając kolejne umiejętności, otrzymują tytuły mistrza i czeladnika, które mogą katalogować w specjalnym albumie. System kolekcjonowania tytułów mistrzowskich został oparty na instrumencie metodycznym od lat stosowanym w harcerstwie – zdobywaniu tzw. sprawności po wykazaniu się praktycznymi umiejętnościami w danej dziedzinie.

Osoby z niepełnosprawnością intelektualną uczą się różnych czynności z zakresu samoobsługi, zarówno wykonywanych w domu, takich jak parzenie herbaty, wiązanie sznurowadeł czy ścielenie łóżka, jak i tych, których można nauczyć się w szkole, na Warsztatach Terapii Zajęciowej czy innej instytucji: szycia, podpisywania się, mierzenia czegoś miarką itp.

Osoba, która chce zdobyć tytuł mistrzowski w danej dziedzinie, musi wykazać się określonymi umiejętnościami podczas egzaminu mistrzowskiego. Jeżeli nie wykona wszystkich czynności poprawnie, otrzymuje tytuł czeladnika. W przypadku niepowodzenia terapeuci obserwujący egzamin uczą uczestników radzić sobie z nieprzyjemnymi emocjami, które mogą się pojawić w takiej sytuacji. Ze względu na poszanowanie autonomii i podmiotowości osób z niepełnosprawnością intelektualną, udział w procesie zdobywania tytułów mistrzowskich jest dobrowolny. Jest to ważny element całego programu, bo uwzględnia indywidualne potrzeby i zainteresowania uczestników.

Komu służy innowacja?

Osoby z niepełnosprawnością intelektualną uczęszczające na Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ), do DPS (Domów Pomocy Społecznej), ŚDS (Środowiskowych Domów Pomocy Społecznej).

Kto może wdrażać innowację?

Terapeuci, instruktorzy i opiekunowie, którzy na co dzień pracują z OzNI na warsztatach terapii zajęciowej (WTZ), w domach pomocy społecznej (DPS) czy środowiskowych domach samopomocy (ŚDS).

Produkty powstałe w wyniku testowania
  • Podręcznik;

  • wzory plakietek mistrzowskich;

  • wzór albumu do wklejania plakietek.

Rezultaty osiągnięte w wyniku testowania

Rodzice i opiekunowie osób z niepełnosprawnością intelektualną, które wzięły udział w testowaniu innowacji, wskazywali na znaczne zwiększenie zasobu umiejętności oraz motywacji OzNI, a także wzrost chęci do uczenia się. Ocenili cały program bardzo pozytywie. Oddziaływanie innowacji na swoich podopiecznych dostrzegają też terapeuci pracujący na co dzień z OzNI. Wzrost motywacji uczestników oraz zainteresowanie tym, co się aktualnie dzieje w placówce i szczególne poruszenie w dniu egzaminu jest dowodem na pozytywny odbiór innowacji nie tylko przez terapeutów, ale i przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną.

Czy innowacja została wybrana do upowszechniania?
Tak

Jak wdrożyć innowację?

Kto jest niezbędny do wdrożenia innowacji?

Terapeuci, instruktorzy i opiekunowie, którzy na co dzień pracują z OzNI na warsztatach terapii zajęciowej (WTZ), w domach pomocy społecznej (DPS) czy środowiskowych domach samopomocy (ŚDS).

Co jest niezbędne do wdrożenia innowacji?
Na koszt wdrożenia innowacji składa się wydruk albumów i plakietek.

Pliki do pobrania

Jeśli nie zaznaczono inaczej, materiały na stronie udostępniane są na licencji Creative Commons Attribution 4.0 License, a kod i oprogramowani na licencji GNU General Public License v.3. Więcej informacji w Regulaminie.

Chcesz się dowiedzieć więcej o innowacji? Napisz do nas!

Please fill out this field

Please fill out this field

Please fill out this field

Please fill out this field

Wysyłanie...

Twoja wiadomość została wysłana.

Niestety wystąpił błąd podczas wysyłki. Spróbuj jeszcze raz lub skontaktuj się z nami.

Skip to content