Fundusze UE
RP
UE

Wstecz Program przerwy regeneracyjnej

Rozwinięcie usług i placówek opiekuńczych, które pomogą odciążyć opiekunów i rodziców osób z niepełnosprawnościami.
Zdjęcie Program przerwy regeneracyjnej

Kategorie

Kto za tym stoi?

Typ innowatora
Podmiot prawny
Imię i nazwisko lub nazwa innowatora/ów
Fundacja Imago
Miejscowość, w której znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziby innowatora/ów
Wrocław
Instytucja wspierająca rozwój innowacji
string(3) "491" string(36) "4f267c49-a45a-4637-a726-1670421d958c"
Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych
Kontakt w sprawie innowacji

Piotr Kuźniak

telefon: 691 270 754

e-mail: piotr.kuzniak@fundacjaimago.pl

O innowacji

Charakter innowacji
Usługa
Problem, na który odpowiada innowacja

Opiekunów osób zależnych łączą spowodowane koniecznością długotrwałej opieki znaczne ograniczenia w życiu społecznym i zawodowym, obniżony status ekonomiczny i poczucie osamotnienia w poszukiwaniu wsparcia w instytucjach czy przepisach. Opieka obciąża psychicznie, fizycznie, finansowo oraz społecznie – często sprawowana jest nawet całodobowo. Innowacja odpowiada na potrzeby opiekunów związane z regeneracją sił, samorealizacją, a także łatwiejszym godzeniem ról życiowych (np. społecznych lub zawodowych).

Jak działa innowacja?

Innowacja skierowana jest do opiekunów osób zależnych, w szczególności do rodziców dzieci z niepełnosprawnościami. “Program przerwy regeneracyjnej” kładzie nacisk na ich potrzeby, zapobiega wypaleniu opiekunów oraz umożliwia funkcjonowanie im w różnych rolach życiowych. Wsparcie jest realizowane przez zespół asystentów, których liczba i kompetencje są uzależnione od potrzeb grupy uczestników. Po przeprowadzeniu wywiadów diagnostycznych, następuje etap dopasowania asystentów (z możliwością ich wymiany w sytuacji, gdy nie spełniają oczekiwań klientów lub nie posiadają wymaganych umiejętności). Każdy z klientów ma do wykorzystania określoną liczbę godzin. Z pomocy asystenta można skorzystać 7 dni w tygodniu z wyłączeniem czasu nocnego. Czas, miejsce i intensywność realizacji usług jest wskazywana przez klienta. Kluczową rolę w procesie organizacji wsparcia ma diagnosta-dyspozytor, który:

 • zawiera kontrakt z klientem

 • dobiera asystentów do jego potrzeb

 • przeprowadza wywiady diagnostyczne – definiuje zapotrzebowanie na usługi

 • czuwa nad procesem dopasowywania asystenta do potrzeb klientów

 • reaguje na sytuacje kryzysowe

 • monitoruje pod względem jakościowym i ilościowym sposób realizacji usług

Komu służy innowacja?
 • Opiekunowie osób wymagających stałego wsparcia

 • rodzice osób z niepełnosprawnościami

Kto może wdrażać innowację?
 • Podmioty realizujące zadania z zakresu rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami

 • organizacje pozarządowe

 • instytucje publiczne: powiatowe centra pomocy rodzinie, ośrodki pomocy społecznej, samorządy gminne, powiatowe i regionalne, jednostki oświatowe.

Produkty powstałe w wyniku testowania
 • Kompletny model usługi zawierający pełny zestaw dokumentów i procedur

 • wzór ankiety ewaluacyjnej

 • wzór wywiadu diagnostycznego

Rezultaty osiągnięte w wyniku testowania

Możliwość skorzystania z programu była dla opiekunów dużym wsparciem. Innowacja umożliwiła im realizowanie się w innych życiowych rolach. Miało to pozytywny wpływ na samorozwój rodziców oraz ich stan zdrowia. Program pomógł im przełamać strach związany z powierzeniem dziecka osobie spoza rodziny. Wiele rodzin zmieniło podejście do tego typu świadczenia pomocy, rodzice stali się bardziej ufni i otwarci w stosunku do innych ludzi.

Ocena skuteczności innowacji
Zdecydowanie pozytywna
Czy innowacja została wybrana do upowszechniania?
Tak

Jak wdrożyć innowację?

Kto jest niezbędny do wdrożenia innowacji?
 • Osoba na stanowisko dyspozytora

 • asystenci

Co jest niezbędne do wdrożenia innowacji?
 • Usługa opieki wytchnieniowej – wynagrodzenie asystentów, 25klientów x 20h/os. x 6m-c x 25zł/h = 75 000zł;

 • dyspozytor-diagnosta – wynagrodzenie, 6m-c x 2300zł/m-c = 13 800 zł;

 • podsumowanie: 75 000 + 13 800 = 88 800zł (rekomenduje się pobieranie opłat od klientów w wysokości 1-5zł za godzinę usługi).

Pliki do pobrania

Jeśli nie zaznaczono inaczej, materiały na stronie udostępniane są na licencji Creative Commons Attribution 4.0 License, a kod i oprogramowani na licencji GNU General Public License v.3. Więcej informacji w Regulaminie.

Chcesz się dowiedzieć więcej o innowacji? Napisz do nas!

Please fill out this field

Please fill out this field

Please fill out this field

Please fill out this field

Wysyłanie...

Twoja wiadomość została wysłana.

Niestety wystąpił błąd podczas wysyłki. Spróbuj jeszcze raz lub skontaktuj się z nami.

Skip to content