Fundusze UE
RP
UE

Wstecz Psychoseksualność osób w wieku senioralnym

Poradnik dla osób pracujących z seniorami w obszarze psychoseksualności osób starszych
Zdjęcie Psychoseksualność osób w wieku senioralnym

Kategorie

Kto za tym stoi?

Typ innowatora
Podmiot prawny
Imię i nazwisko lub nazwa innowatora/ów
Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Edukacyjno-Społecznych z siedzibą w Szczecinie,
Miejscowość, w której znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziby innowatora/ów
Szczecin
Instytucja wspierająca rozwój innowacji
string(3) "491" string(36) "f0733e06-5148-4c37-9d19-4b2225a90d41"
Generator Innowacji. Sieci Wsparcia 2 [2019-2023]
Kontakt w sprawie innowacji

Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Edukacyjno-Społecznych;

Tel.: 785962631;

E-mail: biurocies@gmail.com.

O innowacji

Charakter innowacji
Produkt
Problem, na który odpowiada innowacja

Osobom starszym odmawia się często prawa do posiadania i okazywania uczuć romantycznych, chęci budowania bliskich relacji, kontynuowania życia seksualnego. Społeczeństwo uważa takie zachowania za niewłaściwe, niemoralne w tym wieku. Opiekunowie seniorów niekiedy mają własne opory (np. wynikające z wychowania, osobistych negatywnych doświadczeń) przed rozmowami o tej sferze życia, co uniemożliwia im adekwatne wspieranie seniorów w realizacji ich potrzeb. Doznają frustracji podczas kłopotliwych sytuacji (np. żartów seniorów o podtekście seksualnym), nie wiedzą jak reagować, gdy seniorzy okazują sobie uczucia, nie czują się kompetentni podczas pytań seniorów na tematy związane z ich psychoeksualnością. Czasem besztają osoby starsze za tzw. niestosowne rozmowy lub zachowania. Seniorzy także odczuwają wstyd i bezradność, czując, że nie mają z kim porozmawiać na nurtujące ich tematy. Nie wiedzą, co jest normą w ich wieku, a kiedy szukać porady specjalisty. A bliskie relacje, realizacja potrzeb psychoseksualnych są niezbędnym elementem zdrowia w kontekście psychofizycznym oraz odczuwania satysfakcji z życia w każdym wieku.

Jak działa innowacja?

Poradnik pozwala na zdiagnozowanie lub przynajmniej rozeznanie się w sytuacji problemów i potrzeb osób starszych w środowisku, jak również ich opiekunek i opiekunów. W Poradniku znajduje się opis kompetencji i umiejętności niezbędnych do przeprowadzenia szkoleń oraz spotkań z seniorami. Do określenia mocnych stron osób w zespole, a także obszarów wymagających jeszcze dopracowania służy tabela z pytaniami pomocniczymi.

Kolejnym krokiem po przeanalizowaniu wyników dotyczących predyspozycji jest stworzenie Psychoseksualnej Brygady. W zespole mogą znaleźć się rożne osoby, nie tylko z grona terapeutycznego (szereg kompetencji do pracy w obszarze psychoseksualnym mają także m.in. pielęgniarki i pielęgniarze, fizjoterapeuci, pracownicy administracji, a także księża). W ramach działań Psychoseksualnej Brygady można wspierać się emocjonalnie i merytorycznie, wymieniać się pomysłami i przemyśleniami, opracować plan interwencji w sytuacjach trudnych, stworzyć standardy pracy, które będą zgodne z przekonaniami zespołu. Wykorzystać do tego można Kwestionariusz Postaw Dotyczących Intymności u Osób z Demencją zawarty w Materiałach dodatkowych w Poradniku.

Na podstawie wskazówek z Poradnika należy opracować program szkolenia, można skorzystać z przykładowych scenariuszy. Po zakończeniu szkolenia powinna odbyć się ewaluacja prowadzonych działań.

Komu służy innowacja?
  • Odbiorcy bezpośredni, tj. osoby w wieku senioralnym, w szczególności przebywający pod opieką instytucjonalną (domy seniora, domy pomocy społecznej itp.) lub środowiskową i domową,

  • odbiorcy pośredni, tj. osoby pracujące z ludźmi starszymi, zarówno opiekunki i opiekunowie instytucjonalni, jak i nieformalne osoby w wieku senioralnym.

Kto może wdrażać innowację?
  • Osoby pracujące z ludźmi starszymi,

  • opiekunki i opiekunowie instytucjonalni.

Produkty powstałe w wyniku testowania

Poradnik dla instytucjonalnych i nieformalnych opiekunów osób starszych w wieku senioralnym, który ma być inspiracją do pracy w obszarze pozytywnej seksualności. Zawiera on elementy psychoedukacji, umożliwia nabycie kompetencji do wspierania seniorek i seniorów.

Rezultaty osiągnięte w wyniku testowania

Innowacja wpisuje się w doniosłe zadanie „odczarowania” przemilczanego tematu poprzez edukowanie personelu i oswajanie seniorów z myślą o prawie do przyjemności. Skuteczność tej innowacji będzie można ocenić za kilka lat, choć – biorąc pod uwagę obecny stan wiedzy i potrzeby w tym zakresie – można spodziewać się zadowalających efektów.

Czy innowacja została wybrana do upowszechniania?
Tak

Jak wdrożyć innowację?

Kto jest niezbędny do wdrożenia innowacji?

Seksuolodzy, psychoedukatorzy.

Co jest niezbędne do wdrożenia innowacji?

Do wdrożenia innowacji potrzeba:

  • otwartości osób oraz instytucji czy organizacji pracujących z osobami starszymi na temat ich psychoseksualności,

  • zaangażowania instytucji zajmujących się opieką instytucjonalną oraz środowiskową nad osobami starszymi oraz zaangażowania jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych działających na rzecz osób starszych,

  • stałych działań informacyjnych skierowanych do instytucjonalnych i nieformalnych opiekunów osób starszych przełamujące tabu związane z psychoseksualnością osób w wieku senioralnym,

  • dalszego budowania sieci wsparcia skupionej wokół tematu psychoseksualności osób starszych,

  • pozyskiwania finansowania z różnych źródeł,

  • aktywności osoby lub zespołu koordynującego działania.

Pliki do pobrania

Jeśli nie zaznaczono inaczej, materiały na stronie udostępniane są na licencji Creative Commons Attribution 4.0 License, a kod i oprogramowani na licencji GNU General Public License v.3. Więcej informacji w Regulaminie.

Chcesz się dowiedzieć więcej o innowacji? Napisz do nas!

Please fill out this field

Please fill out this field

Please fill out this field

Please fill out this field

Wysyłanie...

Twoja wiadomość została wysłana.

Niestety wystąpił błąd podczas wysyłki. Spróbuj jeszcze raz lub skontaktuj się z nami.

Skip to content