Fundusze UE
RP
UE

Wstecz Ptasi Terapeuci

Wolontariat dla osób starszych pełniący role psychoterapii przez działania na rzecz środowiska i ptaków
Zdjęcie Ptasi Terapeuci

Kategorie

Kto za tym stoi?

Typ innowatora
Podmiot prawny
Imię i nazwisko lub nazwa innowatora/ów
Fundacja Albatros
Miejscowość, w której znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziby innowatora/ów
Bukwałd
Instytucja wspierająca rozwój innowacji
string(3) "491" string(36) "f0733e06-5148-4c37-9d19-4b2225a90d41"
Generator Innowacji. Sieci Wsparcia 2 [2019-2023]
Kontakt w sprawie innowacji

Fundacja Albatros;

Tel.: 664950458;

E-mail: info@falbatros.pl.

O innowacji

Charakter innowacji
Model organizacyjny
Problem, na który odpowiada innowacja

Po przejściu na emeryturę, często pojawia się pułapka, w której ludzie odczuwają siebie jako zbędnych i odizolowanych od społeczeństwa. Brak obowiązków zawodowych może obniżać poczucie bycia aktywnym i użytecznym.

Jak działa innowacja?

Ośrodek rehabilitacji zwierząt przygotowuje się do przyjęcia wolontariuszy, dostosowując swoje działania do potrzeb osób starszych. Ośrodek nawiązuje kontakt z różnymi instytucjami, takimi jak domy opieki, domy seniora, uniwersytety trzeciego wieku, kluby seniora lub innymi grupami skupiającymi osoby w wieku senioralnym. Kolejnym krokiem jest opracowanie logistyki projektu oraz stworzenie zespołu, gdzie kluczowym elementem może być zatrudnienie lub wyznaczenie koordynatora, znalezienie wolontariuszy, angażowanie psychologa oraz przygotowanie opiekuna ptaków i/lub behawiorysty do pracy z seniorami.

Przeprowadzenie serii wykładów przygotowawczych dotyczących psychologii i biologii ptaków ma na celu zainteresowanie pracowników zaproszonej placówki oraz zainspirowanie ich, wykorzystując materiały filmowe przygotowane przez twórczynie tej inicjatywy. Razem z udziałem psychologa ustalane są cele indywidualne i grupowe. Każde spotkanie oraz superwizje prowadzone są zgodnie z przygotowanymi wcześniej scenariuszami spotkań zawartymi w materiałach.

Po zakończeniu projektu, czyli po przeprowadzeniu spotkań zgodnie z wyznaczonymi scenariuszami, warto zorganizować spotkanie końcowe, na przykład ognisko, aby podzielić się wrażeniami zarówno osób uczestniczących, jak i prowadzących projekt.

Komu służy innowacja?

Odbiorcy bezpośredni:

 • osoby 60+ mieszkające w domach pomocy społecznej albo w stacjonarnych lub całodobowych placówkach opiekuńczych,

 • niepełnosprawne ptaki z azylu.

Odbiorców pośredni:

 • rehabilitanci z domów pomocy społecznej, którzy otrzymują nowe narzędzia pracy z podopiecznymi,

 • ośrodki rehabilitacji zwierząt, które zyskują stałych wolontariuszy w osobach seniorek i seniorów.

Kto może wdrażać innowację?

Domy opieki, domy seniora, uniwersytet trzeciego wieku i inne organizacje czy grupy skupiające osoby w wieku senioralnym, ośrodki rehabilitacji zwierząt.

Produkty powstałe w wyniku testowania

Model organizacji spotkań opartych na ornitoterapii - terapii z towarzyszeniem dzikich ptaków, materiały edukacyjne dla seniorów i opracowane scenariusze spotkań dla organizatorów.

Rezultaty osiągnięte w wyniku testowania

Starsi ludzie zwiększają swoje poczucie sprawstwa, poprawiają samopoczucie, budują nowe relacje społeczne i międzygatunkowe. Korzyści te, wzbogacone o kontakt z naturą, mogą znaleźć zastosowanie m. in. jako leczenie wspomagające w depresji, zaburzeniach poznawczych i lękowych. W zamian za to ptaki z azylu – dzięki zaufaniu – przyzwyczajają się do nowych warunków życia i bez stresu budują przewidywalne środowisko.

Czy innowacja została wybrana do upowszechniania?
Tak

Jak wdrożyć innowację?

Kto jest niezbędny do wdrożenia innowacji?

Innowację realizuje zespół składający się z minimum trzech osób, pełniących następujące funkcje:

 • osoba koordynująca, która zarządza, pozyskuje środki na realizację działań, kontaktuje się z instytucjami, organizacjami lub ośrodkami uczestniczącymi w projekcie, opracowuje logistykę, angażuje osoby prowadzące zajęcia z biologii, fizjologii, anatomii ptaków, zgodnie ze scenariuszami,

 • psycholożka/psycholog, opiekunka/opiekun seniorek i seniorów, który odpowiada za proces terapeutyczny seniorów, dba o ich komfort, potrzeby, określa je i realizuje,

 • behawiorystka lub behawiorysta, opiekunka lub opiekun dzikich zwierząt albo lekarka lub lekarz weterynarii odpowiedzialny za dobrostan ptaków i dbanie o kontrolę nad procesem nawiązywania relacji pomiędzy seniorkami i seniorami a ptakami.

Co jest niezbędne do wdrożenia innowacji?
 • Współpracują ze sobą wszystkie zaangażowane placówki, tj. Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt oraz partnerskie instytucje senioralne (DPS, UTW, itd.),

 • jest sprawnie realizowana na wielu płaszczyznach, takich jak: organizacja spotkań, dojazd i bieżąca opieka podczas działań w ośrodku,

 • osoby w wieku senioralnym, opiekujące się i angażujące się ze strony ośrodka mają poczucie bezpieczeństwa. 

 • zadbanie o wysokie standardy w postępowaniu ze zwierzętami – to priorytet we wdrażaniu innowacji, której celem jest podmiotowe traktowanie wszystkich uczestniczek i uczestniczek, bez względu na gatunek, wiek, płeć, poglądy, wyznanie itp.

Pliki do pobrania

Jeśli nie zaznaczono inaczej, materiały na stronie udostępniane są na licencji Creative Commons Attribution 4.0 License, a kod i oprogramowani na licencji GNU General Public License v.3. Więcej informacji w Regulaminie.

Chcesz się dowiedzieć więcej o innowacji? Napisz do nas!

Please fill out this field

Please fill out this field

Please fill out this field

Please fill out this field

Wysyłanie...

Twoja wiadomość została wysłana.

Niestety wystąpił błąd podczas wysyłki. Spróbuj jeszcze raz lub skontaktuj się z nami.

Skip to content