Fundusze UE
RP
UE

Wstecz Teleasystent

Aplikacja mobilna dla osób z niepełnosprawnością wzrokową umożliwiająca udzielenie zdalnego wsparcia za pomocą wideorozmowy z nawigacją w terenie w czasie rzeczywistym.
Zdjęcie Teleasystent

Kategorie

Kto za tym stoi?

Typ innowatora
Podmiot prawny
Imię i nazwisko lub nazwa innowatora/ów
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół OGNISKO
Miejscowość, w której znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziby innowatora/ów
Kraków
Instytucja wspierająca rozwój innowacji
string(3) "491" string(36) "80cf1321-f5cd-405d-bc7d-4a9de54c6fa1"
Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych
Kontakt w sprawie innowacji

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół OGNISKO:

Telefon: 12 423 12 31;

E-mail: biuro@ognisko.org.pl;

Facebook: https://www.facebook.com/StowarzyszenieOgnisko/;

Adres korespondencyjny: ul. Lubelska 21 30-003 Kraków.

O innowacji

Charakter innowacji
Produkt
Problem, na który odpowiada innowacja

Samodzielne przemieszczanie się w przestrzeni miejskiej, szczególnie jeśli trzeba udać się do nowego, nieznanego miejsca, jest dla osób z dysfunkcją wzroku uciążliwe i niebezpieczne. Dzięki wsparciu osobistych asystentów wiele osób niewidzących może podjąć aktywność edukacyjną czy zawodową. Nie ma jednak możliwości zapewnienia takiej asysty w wymiarze godzinowym, która pokryje pełne zapotrzebowanie dobowe potrzebującego. Aktywne osoby z dysfunkcją wzroku najczęściej korzystają z pomocy rodzin i znajomych, co rodzi zarówno trudności z planowaniem (rodzina musi podporządkować swoje działania potrzebom tej osoby), jak i frustrację. Infrastruktura miejska czy komunikacja publiczna nie ułatwiają w wystarczającym stopniu samodzielnej aktywności osób niewidzących.

Jak działa innowacja?

“Teleasystent” to aplikacja mobilna, przy pomocy której asystent może udzielać zdalnego wsparcia osobie z niepełnosprawnością wzrokową. Jest to połączenie wideorozmowy (dzięki wykorzystaniu kamery telefonu) z nawigacją ,,na żywo” w terenie. Wsparcie odbywa się w czasie rzeczywistym. Ze względu na indywidualne trudności związane z poruszaniem się osoby z dysfunkcją wzroku, zaproponowano użycie opaski dotychczas wykorzystywanej przez biegaczy podczas treningu. Częścią aplikacji jest kalendarz spotkań i platforma wymiany informacji pomiędzy użytkownikami – zarówno osobami niewidzącymi, jak i asystentami. Pozwala to na wcześniejsze zgłoszenie potrzeby asysty i zapewnienie sobie wsparcia w konkretnym momencie dnia. Umożliwia też zgłoszenie nagłej, nieprzewidzianej sytuacji, na którą zareaguje jeden z asystentów. “Teleasystent" zakłada wsparcie w trzech obszarach:

  • CityTime – wsparcie w poruszaniu się w przestrzeni miejskiej i związanymi z tym problemami;

  • HomeTime – wsparcie w różnych czynnościach domowych;

  • SpecialTime – wsparcie charakterystyczne dla danej osoby, może być związane np. z jej zainteresowaniami.

Komu służy innowacja?

Osoby z dysfunkcją wzroku.

Kto może wdrażać innowację?

Instytucje, organizacje pozarządowe i podmioty współpracujące z osobami niewidzącymi i słabowidzącymi.

Miejsce testowania innowacji
Kraków, Wrocław, inne miejscowości, do których udawali się uczestnicy testu, w tym obszary zagraniczne
Produkty powstałe w wyniku testowania
  • Aplikacja “Teleasystent”;

  • Głosowa instrukcja obsługi aplikacji.

Rezultaty osiągnięte w wyniku testowania

Powstała aplikacja mobilna “Teleasystent”. Została przetestowana na grupie 6 osób. Użytkownicy aplikacji mieli możliwość skorzystać ze zdalnego wsparcia jednego z dostępnych asystentów i sprawdzić efekty współpracy w praktyce. Test pokazał, że pomoc zdalna realizowana incydentalnie w czasie rzeczywistym przez aplikację „Teleasystent” pozwala bezpiecznie poruszać się osobom niezależnie od warunków atmosferycznych. Teleasystent spotykał się z osobami z dysfunkcją wzroku by poznać sposób poruszania się i funkcjonowanie każdej z nich. Spotkania dotyczyły asysty w domu, wsparcia w spędzaniu czasu wolnego, wsparcia w kontaktach z instytucjami. Uczestnik testu: „Aplikacja jest czymś co powinno się rozprzestrzenić na cały świat, bo pomaga osobom widzącym, które chcą pomagać osobom niewidzącym”.

Ocena skuteczności innowacji
Zdecydowanie pozytywna
Czy innowacja została wybrana do upowszechniania?
Tak

Jak wdrożyć innowację?

Kto jest niezbędny do wdrożenia innowacji?

Osoby gotowe do bycia asystentami dla osób z dysfunkcją wzroku.

Co jest niezbędne do wdrożenia innowacji?

Wyszkolenie asystentów, sprawne funkcjonowanie aplikacji (i związane z tym koszty).

Pliki do pobrania

Jeśli nie zaznaczono inaczej, materiały na stronie udostępniane są na licencji Creative Commons Attribution 4.0 License, a kod i oprogramowani na licencji GNU General Public License v.3. Więcej informacji w Regulaminie.

Chcesz się dowiedzieć więcej o innowacji? Napisz do nas!

Please fill out this field

Please fill out this field

Please fill out this field

Please fill out this field

Wysyłanie...

Twoja wiadomość została wysłana.

Niestety wystąpił błąd podczas wysyłki. Spróbuj jeszcze raz lub skontaktuj się z nami.

Skip to content