Fundusze UE
RP
UE
Inkubator

Wstecz Generator Innowacji. Sieci Wsparcia 3 [2024-]

Zdjęcie Generator Innowacji. Sieci Wsparcia 3

Inkubator prowadzą Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” oraz PCG Polska. Jego celem jest wypracowanie i przetestowanie innowacyjnych usług i produktów, służących poprawie jakości życia osób starszych (60+) lub ich opiekunów, tak by włączać te grupy w życie społeczne oraz zawodowe. 

Wspierane pomysły powinny odpowiadać na przynajmniej jedno z wyzwań "projektowania starości":

  • W jaki sposób, samodzielnie czy z pomocą rodziny/opiekunów, włączać się w życie społeczne w sferze zawodowej, kulturalnej i lokalnej, jak poprawić jakość codziennego życia; społeczne sieci wsparcia .

  • Jak uruchamiać lokalne i sąsiedzkie sieci wsparcia na rzecz osób starszych, by zmniejszać poczucie osamotnienia i zwiększać dobrostan oraz uspołecznienie instytucji.

  • W jaki sposób instytucje mogą bardziej podmiotowo traktować osoby starsze.

  • Jak partycypacyjnie projektować wysokiej jakości usługi społeczne, kulturalne i zdrowotne oraz ułatwiać dostęp do nich.

Kontakt

Generator Innowacji. Sieci Wsparcia 3
Telefon 422908230
Telefon 422908221
E-mail sieciwsparcia@pcgpolska.pl
Strona WWW https://sieciwsparcia.pl/
Skip to content