Fundusze UE
RP
UE
Inkubator

Wstecz Inkubator Włączenia Społecznego 2.0 [2024-]

Zdjęcie Inkubator Włączenia Społecznego 2.0

Inkubator prowadzą Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie oraz Krakowskie Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH Sp. z o.o. Zajmuje się wspieraniem innowacji z obszaru zwiększania skuteczności rozwiązywania problemów w obszarze włączenia społecznego.

Inkubator udziela wsparcia wszystkim innowatorom, którym bliska jest tematyka przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Poszukuje nowych rozwiązań, które pozwolą będą szybszym, skuteczniejszym i bardziej wydajnym wsparciem dla osób dotkniętych/zagrożonych wykluczeniem w pełnym realizowaniu ich ról społecznych.

Kontakt

Inkubator Włączenia Społecznego 2.0
Telefon 481242206
E-mail biuro@rops.krakow.pl
Strona WWW https://rops.krakow.pl/innowacje-spoleczne/inkubator-wlaczenia-spolecznego/o-projekcie
Skip to content