Fundusze UE
RP
UE
Inkubator

Wstecz Włącznik 2.0 [2024-]

Zajmuje się wspieraniem innowacji przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu oraz wyrównywania szans różnych grup wymagających wsparcia. Prowadzą go ROPS w Poznaniu i Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych.

Inkubator działa w obszarze włączenia społecznego. Obejmuje on w szczególności wyzwania w zakresie integracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zwalczania ubóstwa, ułatwienia dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych. Wypracowywane w Inkubatorze innowacje mają ułatwić odbiorcom aktywne funkcjonowanie w różnych dziedzinach życia społecznego, publicznego i gospodarczego, realizowanie się w wybranych rolach społecznych, w życiu zawodowym, rodzinnym, towarzyskim, kulturalnym czy politycznym, na równi z resztą społeczeństwa.

Kontakt

Włącznik 2.0. (temat: włączenie społeczne)
Telefon 695214393
E-mail innowacje@rops.poznan.pl
Strona WWW https://innowacje.rops.poznan.pl/
Facebook facebook.com/innowatorzy
Skip to content