Fundusze UE
RP
UE
Instytucja międzynarodowa

Wstecz Nesta | UK innovation agency for social good

Zdjęcie Nesta | UK innovation agency for social good

Nesta zajmuje się projektowaniem, testowaniem i skalowaniem nowych rozwiązań dla największych problemów społeczeństwa.

W swojej nowej 10-letniej strategii Nesta planuje skupić się na 3 zadaniach w innowacji: równy start dla każdego dziecka, życie w zdrowiu dla wszystkich, zrównoważona przyszłość, w której gospodarka lepiej działa na rzecz ludzi i planety. W tych procesach planują odgrywać 3 role: partnerstwa innowacji, tworzenia przedsięwzięć i kształtowania systemów.

Ponieważ strategia przewiduje pracę nad jednymi z najmocniej zakorzenionych w społeczeństwie nierówności, Nesta ma świadomość, że w drodze do sukcesu sama musi stać się bardziej inkluzywnym pracodawcą i innowatorem. Plan obejmuje 9 wymiernych celów, które złożą się na poprawę równości, różnorodności i integracji w realizowanych projektach i samym miejscu pracy.

W pracy z innowacjami wykorzystują między innymi pracę analityków danych, np. w programie „Open Jobs programme” który zajmuje się mapowaniem nowych możliwości kariery dla osób dotkniętych rozwojem automatyzacji i dostarcza decydentom i edukatorom narzędzia dopasowane do zmian w zapotrzebowaniu na określone umiejętności.

W Centrum Projektowania Inteligencji Zbiorowej [ang. Centre for Collective Intelligence Design] wykorzystują sztuczną inteligencję, łącząc ją z nowymi danymi i metodami partycypacji, a kombinacja ta została użyta między innymi przez Program Rozwoju ONZ pracujące w ponad 60 krajach nad  wypracowaniem inkluzywnych rozwiązań dla zrównoważonego rozwoju.

Przełomowy projekt Nesty „Standards of Evidence” (https://www.nesta.org.uk/feature/innovation-methods/standards-evidence/)  wypracował ramy potrzebne do oceny czy dana innowacja działa ale także głębszej analizy konkretnych czynników, co umożliwia ciągłe udoskonalanie pracy w innowacji.

Kontakt

Nesta | UK innovation agency for social good
E-mail information@nesta.org.uk
Strona WWW https://www.nesta.org.uk/
Twitter https://twitter.com/nesta_uk
Skip to content