Wstecz Sitra | The Finnish Innovation Fund

Narodowy Fundusz Badań i Rozwoju w Finlandii
www.sitra.fi

Sitra to fundusz z odpowiedzialnością przed fińskim parlamentem, dlatego jego działania są ściśle związane z systemami parlamentarnymi.

Praca organizacji nawiguje naokoło trzech tematów:

  1. „Prognozowanie i wnikliwość” [ang. Foresight and Insight] – opracowywanie badań w oparciu o przewidywania dot. przyszłego rozwoju i dane prognostyczne
  2. „Szkolenie” – Sitra łączy innowatorów, którzy szukają rozwiązań i możliwości zmian aby ci mogli współpracować w tworzeniu przyszłości Finlandii.
  3. „Zrównoważone rozwiązania” – nasze życie, praktyki podejmowania decyzji i działalność gospodarcza mogą mieścić się w granicach możliwości środowiska ziemi, wymaga to jednak korzystania ze zrównoważonych rozwiązań, które pomogą w powstrzymaniu nadmiernego zużywania zasobów i utraty bioróżnorodności a także złagodzą zmiany klimatu.

Sitra organizuje konkursy i nabory w poszukiwaniu pomysłów lub istniejących rozwiązań na wspólne kształtowanie lepszej przyszłości. Zgłoszone projekty, różnych rozmiarów i pochodzące zarówno z publicznego, prywatnego i trzeciego sektora, muszą być związane z zrównoważonymi rozwiązaniami, sprawiedliwą gospodarką opartą na danych i demokracją i współpracą.

Na swojej stronie Sitra prezentuje „100 sposobów na zrównoważone życie”, które mogą przyczynić się do zmniejszenia śladu węglowego i poprawienia standardu życia: https://www.sitra.fi/en/projects/100-smart-ways-to-live-sustainably/

Tagi