Wstecz SIX | Social Innovation Exchange

www.socialinnovationexchange.org

Six wierzy w moc ludzi pracujących razem i że ogniwem brakującym do rozwiązania problemów świata są wymiany wiedzy i doświadczenia oparte na wspólnych wartościach i wzajemności.

W swojej pracy łączą organizacje, sektory, społeczności i narody w celu tworzenia możliwości współpracy, dzięki czemu ludzie odkrywają wspólną siłę do zmiany swoich społeczeństw na lepsze.

Z partnerami z Polski (Fundacja Stocznia), Danii, Niemiec i Estonii tworzą ESIA (European Social Innovation Alliance), projekt, którego celem jest wspieranie powstania krajowych centrów kompetencji innowacji społecznych na terenie Europy. Six wraz z ESIA prowadzi szeroką działalność w Europie, od stymulowania zmian polityki na poziomie europejskim, po tworzenie europejskiej sieci innowacji umożliwiającej współpracę i wymianę doświadczeń, zgodnie z przekonaniem, że łatwiej jest wprowadzać zmiany pracując w grupie.

Swoje doświadczenia i kontakty z różnych stron świata wykorzystują także do pracy w Azji. Wspierają lokalnych partnerów w tworzeniu ich lokalnego ekosystemu włączając ich w globalny dialog, przygotowując prognozy biznesowe, oferując wsparcie dla władz miasta w tworzeniu strategii innowacji społecznej, a także organizując spotkania umożliwiające wymianę wiedzy i włączenie w działalność obywatelską. W 2022 roku, współpracując z platformą Mad (Make a Difference) z Hong Kongu badali potencjał laboratoriów społecznych w popandemicznym świecie.

Są organizatorami festiwalu The Unusual Suspects, który ma na celu łączenie ludzi pomimo różnic, w przekonaniu, że w obecnych czasach jak nigdy potrzebujemy rozmów, które pielęgnują empatię i zrozumienie. Festiwal zapewnia bezpieczną przestrzeń do dyskusji, refleksji, wymiany pomysłów i rzucania wyzwań, które mogą doprowadzić do powstania innowacyjnych pomysłów na działania.